София събра одиторския елит

сметна палата

Независимият одит повишава доверието в региона, смята председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков. Tой бе домакин на конференция, която събра в София президенти и представители на сметни палати от 26 европейски страни, сред които 19 страни членки на ЕС, и на Европейската сметна палата. Сред тях бяха председателят на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене, българският представител на Европейската сметна палата Илиана Иванова, президенти на Върховните одитни институции на страни членки на ЕС, президенти на Върховните одитни институции на страни  кандидатки за членство и потенциални кандидатки за членство.

"Сметната палата на България подкрепя колегите си от региона – да се развиват като модерни одитни институции и да съдействат за извършването на необходимите реформи в държавите си. Върховните одитни институции на тези страни не са безпристрастен наблюдател на предприсъединителния процес. Тяхната роля е ключова, защото дават независими оценки на провежданите реформи от правителствата и дават препоръки за активизиране на усилията и работата на институциите. По този начин те се явяват една от движещите сили на важните процеси, свързани с прокарването на реформи в своите страни", посочи  Цветков.

Според министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова обменът на опит между европейските одитни институции и тези на страните от  Западните Балкани е важен, за да имаме по-добри правила за разходване на обществените средства.  

"Одиторите не са врагът, от който трябва да се страхуваме, а наш партньор, който ни помага да адаптираме структурите си, да ги направим работещи и отговарящи на изискванията и законите“, каза още министър Павлова.

Върховните одитори се обединиха около мнението, че доброто управление е в основата на доверието на гражданите към тези  институции.

"Ето защо  като одитори ние трябва не само да разкриваме недостатъците, но и да обменяме и разпространяваме добри практики с оглед постигане на по-голяма управленска отговорност, прозрачност и почтеност във всички сфери на публичния сектор", каза председателят на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене.

По време на конференцията председателите на Сметните палати на Турция – Сейт Ахмет Баш, и на Косово – Бесник Османи, подписаха пред колегите си споразумение за сътрудничество.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст