ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Брутният външен дълг се сви

пазари

Брутният външен дълг в края на март 2018 г. е 33.316 млрд. евро (62.1% от БВП). Дългът намалява със 798.5 млн. евро (2.3%) спрямо март 2017 г., когато възлизаше на  34.115 млрд. евро (67.6% от БВП).

В края на първото тримесечие на годината дългосрочните задължения са 25.449 млрд. евро като намаляват с 4% на годишна база ( с 1.046 млрд. евро).

Краткосрочните задължения се увеличават за година с 248.2 млн. евро (3.3%), достигайки в края на март до 7.867 млрд. евро.

Дълг на централната и местната власт

Външните задължения на сектор "Държавно управление" се понижават с 865.1 млн. евро (13.3%) за година и в края на март 2018-а достигат 5.659 млрд. евро (10.6% от БВП) .

Външните задължения на сектор "Банки" нарастват с 323.8 млн. евро (8%) на годишна база и в края на първото тримесечие на годината достигат 4.358 млрд. евро (8.1% от БВП).   

Външните задължения на бизнеса и домакинствата за една година намаляват с 438.9 млн. евро (4%) до 10.533 млрд. евро в края на тримесечието.

В края на март вътрешнофирменото кредитиране е 12.764 млрд. евро (23.8% от БВП), като е нараснало на годишна база със 181.7 млн. евро (1.4%).

Статистиката на БНБ отчита, че през март 2018 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 1.058.4 млрд. евро (2% от БВП), докато към същия месец на 2017-а възлезе на 1.026 млрд. евро.

 От него 82.8  млн. евро (7.8% от общия размер) са за сектор "Държавно управление", 241.1 млн. евро (22.8% от общия размер) за сектор "Банки", 217.9 млн. евро (20.6%) за "Други сектори", а 516.6 млн. евро (48.8%) са вътрешнофирмено кредитиране.

От януари до март 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са на стойност 1.088 млрд. евро (2% от БВП), докато за същия период на 2017 г. бяха платени 1.379 млрд. евро (2.7% от БВП).

Нетен външен дълг

Нетният външен дълг в края на март 2018 г. е отрицателен и възлиза на 1.173 млрд. евро (2.2% от БВП), като намалява с 1.507 млрд. евро спрямо края на март 2017 г., припомнят от Централната банка. От БНБ обясняват, че понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи в сравнение с нарастването на брутния външен дълг.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст