Европейската централна банка навършва 20 години

Европейска централна банка ЕЦБ

Европейската централна банка (съкратено ЕЦБ) е централната банка на държавите от Еврозоната, групата от страни членки на ЕС, които са приели еврото за своя официална валута. То е втората по значение резервнавалута, както и втората най-търгувана парична единица в света след американския долар.

Европейската централна банка е фактическият наследник на Европейския паричен институт (ЕПИ). ЕПИ е създаден по време на старта на втория етап на Икономическия и паричен съюз на Европейския съюз, като целта му е била да спомага за преминаването на европейските държави към еврото и да подготви създаването на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). От своя страна, Европейският паричен институт заема мястото на Европейския паричен кооперативен фонд.

Европейската централна банка заменя ЕПИ на 1 юни 1998 г. по силата на Договора от Маастрихт, но придобива реална власт на 1 януари 1999 г. с въвеждането на еврото. Със старта на функционирането на ЕЦБ започва и третият етап на Европейския паричен съюз. Първият председател на Европейската централна банка е Вим Дуйзенберг, бивш президент на централната банка на Нидерландия и на Европейския паричен институт.

С влизането на сила на Лисабонския договор от 1 декември 2009 г. Европейската централна банка придобива официален статут на институция на Европейския съюз. Банката е базирана във Франкфурт, най-големия финансов център в еврозоната. Това е определено от Амстердамския договор. Днес еврозоната включва 19 страни: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия и Франция.

Още седем други държави ще бъдат приети, след като изпълнят условията за членство. Великобритания, Дания и Швеция са извън еврозоната по свое желание. Някои от териториите на страните членки имат специален статус по отношение прилагането на правните норми на ЕС: едни използват еврото, други – не.

Европейската централна банка определя монетарната политика на страните от еврозоната. Тя емитира единната европейска валута – еврото; следи за нормалното функциониране на платежните системи; осъществява паричната политика на ЕС и има правомощия независимо да взема решения относно тази политика; осъществява валутните операции на държавите членки в съюза и извън него.

Европейската централна банка е една от седемте институции на ЕС, описана в Договора на Европейския съюз. Европейската централна банка е централната банка за 19-те страни членки на еврозоната. Тя е една от най-значимите в света. Капиталът на банката се притежава от централните банки на 28-те държави членки на Европейския съюз. Европейската централна банка е основана през 1998 г. с подписването на Договора от Амстердам.

Основната цел на Европейската централна банка, според Устава й, е да поддържа ценовата стабилност в еврозоната. Тя има изключителното правомощие да печата евробанкноти. Държавите от еврозоната имат право да секат монети, само след одобрение от ЕЦБ.

През 2011 година италианският финансист Марио Драги е избран за председател на ЕЦБ, като заема поста от 1 ноември. Председателят на ЕЦБ се избира с единодушие от 19-те държави от еврозоната за осем години.

Сега,  20 години след основаването си, Европейската централна банка може скоро да стане свидетел на немислимото: германец начело на институцията. Маркус Сьодер от консервативния Християнсоциален съюз, който сега е премиер на провинция Бавария, настоя още през 2016 година по-отчетлив германски почерк в действията на ЕЦБ. Същевременно в една по-скорошна оценка анализатори от банка UBS правят заключението, че "германското влияние в съвета на ЕЦБ е прекалено малко, като се има предвид правилото "един човек, един глас." Така че големи са надеждите, че президентът на Bundesbank Йенс Вайдман ще поеме ръководната длъжност от Драги начело на ЕЦБ през есента на 2019 година, като за първи път представител на най-голямата европейска икономика ще получи един от най-влиятелните постове в Европа.

Европейската централна банка не трябва да бъде бъркана с Европейската инвестиционна банка, която се притежава от членовете на Европейския съюз.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст