ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КФН: Приходите от “Гражданска” не покриват разходите

Събраните за 2017 г. премии по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите не са достатъчни, за да покрият разходите на застрахователите. Това сочи анализ на пазара, направен от Комисията за финансов надзор за периода между 2012 и 2017 година. От регулатора уточняват, че анализът е направен на основата на обобщени данни, предоставени от застрахователните дружества  в България, които предлагат застраховка "Гражданска отговорност" и генерираните данни от КФН от Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР) на Гаранционния фонд.

Резултатите сочат, че за периода 2013-2016 г. премиите   при леките автомобили са достатъчни за покриване на разходите по застраховката, в това число и за покриване на риска. За разлика от предходните години обаче 2017 г. подсказва опасност от  значителна загуба по  тази линия на бизнеса поне според  анализа на данните за предявените претенции.
Според КФН  неимуществените претенции се характеризират с изключително ниска честота на събитията – делът им в общата честота на изплатените претенции е едва около 3 процента. За разлика от имуществените претенции обаче, тяхната средна стойност е няколко пъти по-висока – при средна претенция за имуществена вреда пазара от 1602 лв., средната неимуществена претенция е в размер на 43 751 лв., или  26 пъти повече от средната имуществена претенция. Въпреки ниската честота на събития по отношение на неимуществените претенции  тяхната средна стойност е висока, поради което делът им в крайната загуба общо за пазара е малко над 50 процента.

През 2017 г. са застраховани 2 394 268 автомобила. За сравнение, година по-рано – през 2016-а, застрахованите автомобили са били 2 415 039.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст