ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Премиите по “Гражданска отговорност” не покриват разходите на застрахователите

Гражданска отговорност застраховка кола

Събраните за 2017 г. премии по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите не са достатъчни, за да покрият разходите на застрахователите. Това става ясно от Анализ на пазара на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България, публикуван от Комисията за финансов надзор (КФН). Той обхваща периода между 2012 и 2017 година и е направен на основата на обобщени данни, предоставени от застрахователите в България, които предлагат застраховка „Гражданска отговорност“ и генерираните данни от КФН от Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР) на Гаранционния фонд.

Представени са фактическите показатели за четирите рискови групи: леки автомобили и товарни автомобили с допустима максимална маса до 5 тона; товарни автомобили с допустима максимална маса над 5 тона и автобуси; седлови влекачи; моторни превозни средства, различни от посочените в първите три рискови групи.

В табличен вид за разглеждания период са представени средният брой автомобили по рискови групи за периода 2012-2017 г., средната честота на претенциите и средният размер на изплатените претенции, както неимуществените такива и техният дял в общо броя на претенциите.
В последната част на анализа са разгледани разходите и резултатите на премиите както на база на пазарните данни, така и на база предоставените от застрахователите индивидуални данни.

Направените по различни методи изчисления показват, че за най-масовите превозни средства – автомобили, камиони и автобуси, събраните премии за 2017 година не са достатъчни, за да покрият разходите на застрахователите, обобщават от КФН.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст