ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Разочароващи отчети потопиха акциите

Д-р Александър Апостолов*

Портфолио мениджър

"Юг Маркет фонд мениджмънт"

 

Със слаб оборот и преобладаващо негативно настроение премина седмицата на "БФБ-София". Три от четирите индекса се задържаха на червена територия, а оборотът продължи да поддържа слабите нива от предишните сесии, с изключение на предварително договорени единични прехвърляния. Бенчмаркът на сините чипове SOFIX се придвижи в посока надолу, макар и с минималните 0.7% до 592.67 пункта. По-широкият показател BGBX40 се понижи с 0.85% до 116.18 пункта, а секторният BGREIT беше единственият, който напредна във възходяща посока с 0.24% – до 117.47 пункта. Равнопретегленият BGTR30 отписа 0.89% – до 494.89 пункта.

Около новините, свързани с дружествата на БФБ, стана ясно, че загубата на "Топливо" АД нараства с 26% на годишна база до 3.3 млн. лв. за деветмесечието. Загубата вероятно щеше да е и по-голяма, ако не бе печалбата  от 612 хил. лв. от продажбата на редица имоти. Впечатление прави,  че се увеличава броят и на заетите в "Топливо" АД до 635 души средномесечно през тази година. Разходите за възнаграждения също нарастват – с 23.6% на годишна база, до 6.3 млн. лв., като увеличението е с 1.2 млн. лева. С други 280 хил. лв. се повишават и разходите за осигуровки. Дружеството отчита загуба преди лихви, данъци, амортизации и обезценки (EBITDA) в размер на 959 хил. лв. спрямо печалбата от 1.14 млн. лв. за деветмесечието на миналата година.

Общо приходите обаче са с 8.3% повече и в края на септември са на стойност 9.6 млн. лева. Основните парични постъпления са от продажбата на строителни и отоплителни стоки за 73.14 млн. лв. и на газ и течни горива за 49.9 млн. лева. На този фон акциите на "Топливо" АД поевтиняват с 15.7% за последните 12 месеца до 3.5 лв. за акция и 19 млн. лв. пазарна капитализация.

"Софарма" АД отчита спад от 16% на продажбите на продукция през октомври на годишна база, съобщиха фармацевтичната компания. По-малко са паричните постъпления от вътрешния пазар – с 23%, а при износа – с 11 на сто. В края на октомври "Софарма" АД разпредели 287 350 акции (около 0.21% от капитала) на служителите си като бонус. Общият брой на обратно изкупените акции след това прехвърляне е 8 836 366, представляващи 6.56% от капитала на компанията. Акциите на "Софарма" поевтиняват с 13.33% в последните дванадесет месеца до 3.77 лв. за акция и 508 млн. лв. пазарна капитализация.

От БФБ дойде новина, че са избрали платформата на Deutsche Boerse Xetra T7 да поеме новата търговска инфраструктура на борсата след анализ на три алтернативни индикативни оферти, предлагащи сходна функционалност. Сегашният договор между БФБ и Deutsche Boerse за експлоатация на електронната платформа за търговия Xetra Classic изтича в края на тази година. Платформата Xetra T7 е избрана поради най-ниските си експлоатационни разходи и малките разлики във функционално отношение спрямо използваната в момента Xetra Classic, което би позволило по-плавен процес на миграция, поясняват от "БФБ-София". Договорът с Deutsche Boerse за опериране на Xetra T7 е с първоначален срок от седем години, считано от момента на миграция през втората половина на юни 2019 г., като конкретната дата ще бъде оповестена допълнително.

 

*Авторът е финансист, защитил е докторска степен (PhD Финанси, Инвестиции и Капиталови пазари) към Института за Икономически Изследвания на БАН, както и MBA към Lund University. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Представеният от него анализ е единствено със информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст