Други решения на Пленума на ВСС

ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно с 20 гласа „за“ остави без разглеждане Искането за становище от съдии при Апелативен специализиран наказателен съд във връзка с проверката възложена със заповед на председателя на ВКС от 29.11.2018 г. Искането се препраща по компетентност на Съдийската колегия на ВСС за включване в дневния ред за заседанието на 11.12.2018 г., като бе възложено на администрациите на ВСС и ВКС да окомплектоват преписката със всички относими документи.

В изказванията си представляващият ВСС, председателят на ВКС и главния прокурор на Република България бяха категорични, че адресираното до Пленума на ВСС искане не е неговата компетентност и следва да се внесе за разглеждане от Съдийската колегия.

Пленумът на Висшия съдебен съвет допълни свое решение по протокол № 30/03.10.2017 г., т. 2, с което Евгени Диков – изборен член на ВСС бе определен да подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността „представляващ ВСС“. Според допълнението при отсъствието на г-н Диков документите, свързани с изпълнението на длъжността „представляващ ВСС“ ще бъдат подписвани от следващия по старшинство изборен член на ВСС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст