ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

   С Решение № 169/04.02.19 г. Комисията за защита на конкуренция (КЗК, Комисията) започва задълбочено проучване за намерението на „Емко“ ООД да придобие контрол върху „Дунарит“ АД.
           Производството по преписка № КЗК /106/2019 г. е образувано на основание Решение № 800/21.01.2019 г. на ВАС, Петчленен състав, с което преписка № КЗК-72/2016 г. е върната на Комисията за ново разглеждане и произнасяне. 
           В рамките на ускореното проучване КЗК, следвайки задължителните указания на ВАС прие за установено следното:
           Продажбите на специална продукция от страна на участниците в концентрацията на български посредници/търговци през отчетния период (2014 г.) представляват обороти, реализирани на територията на България. Следователно сделката покрива праговете за оборот по чл. 24, ал. 1 от ЗЗК.
           Въз основа на представената информация и доказателства по преписка КЗК-72/2016г. анализът на КЗК установи, че концентрацията води както до хоризонтални, така и до конгломератни ефекти на пазара на производство и реализация на специална продукция. По отношение на някои от тези продукти всеки един от участниците в сделката е с господстващо положение, тъй като се явява единствен производител в страната. 
           С планираната операция се обединява продуктовото портфолио на  предприятия, всяко от които е със сериозни традиции в производството на специална продукция и е утвърдено име сред водещите участници на анализирания пазар. Общият пазарен дял за оценявания период, изчислен на база стойност на произведената специална продукция е около 40 %, който съгласно методиката на КЗК поражда опасения за наличие на господстващо положение. 
          Обединяването на продуктовото портфолио на участниците в сделката, наличието на съществени бариери за навлизане на пазара, установената практика на кооперирани доставки/изделия и изразените опасения на конкуренти и търговци на специална продукция поражда необходимост от по-детайлно проучване на сделката.
         Комисията, следвайки задължителните указания на ВАС, и за да направи своите крайни заключения за въздействието, което ще окаже сделката върху засегнатия съответен пазар започва задълбочено проучване.
         Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст