ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

P2P – виртуарлна среща на кредитор и длъжник

p2p

Алтернативното инвестиране добива сериозна популярност в световен мащаб, като става все по-разпространено и в Европа. То  има много лица, но най-голям дял от него заема инвестирането посредством т. нар. Peer-to-Peer (P2P) платформи.

Peer-to-peer инвестирането/кредитирането е децентрализирана форма на инвестиция/отпускане на кредити. Съществуват два основни бизнес модела, по които p2p платформите функционират:

1. Хора (заемодатели, инвеститори) отпускат кредити директно на други хора (кредитополучатели).
2. Кредитни компании (оригинатори) отпускат кредити на потребителите си (кредитополучатели), в които може да инвестират други потребители (инвеститори).
Първият начин на кредитиране/инвестиране е известен още като social lending и макар  че е популярен начин на финансиране още от XVI в. (хора, които имат пари, отпускат на хора, които имат нужда от пари), истинският му бум започва с развитието на технологиите и възможностите, които те предоставят в началото на XXI век. Едно от големите предимства на този модел е достъпността му – на практика всеки може да вземе заем от всеки, който е склонен да отпусне такива средства. 
Сега този начин на кредитиране преживява  бум, но в началото P2P кредитирането се приема като нещо  специфично. Услуга, създадена за малък брой хора, склонни да се доверят на нещо, което се предлага изцяло онлайн и за което никой не е чувал преди това.
Бизнес моделът, при който платформите разчитат на оригинатори, също е изключително успешен. Когато кредитите са отпуснати от опитни и стабилни финансови институции, това дава спокойствие на инвеститорите, че кредитополучателите са минали процесите и проверките преди одобрение, които всяка компания за кредитиране използва и развива.
От друга страна, този модел позволява на оригинаторите, които предлагат свои кредити на платформите, да доразвиват бизнеса си, използвайки ресурсите, които получават. Това са отношения, при които всички печелят и затова все повече компании, отпускащи кредити, се присъединяват към p2p платформи.
Различните оригинатори предлагат различни видове кредити, което позволява на инвеститорите да диверсифицират добре портфолиата си, както и да предоставят богат избор по отношение на риск и доходност. Много от оригинаторите предлагат и buyback гаранция – изкупуването обратно на лоши кредити, в които е инвестирано, и  така удовлетвореността на инвеститорите остава гарантирана.
Увеличаващият се брой на платформите дава все повече възможности и от гледна точка на инвеститорите е изцяло положителна тенденция, а популярността, която добиват, ги превръща от нещо непознато  в най-адекватното и достъпно решение за генериране на висока доходност през последното десетилетие.
P2P инвестирането може да изглежда объркващо и ненадеждно за някого, който не е запознат с концепцията или пък не го е пробвал лично. Всъщност това е надежден и дългосрочен инвестиционен метод, който може да се окаже именно възможност за раздвижване на спестяванията.
P2P инвестирането предлага нов поглед върху дългосрочните инвестиции и превъзмогва много от ограниченията, които другите подобни опции имат. Депозитите в банките предлагат почти нулева възвръщаемост – при изключително ниските лихви в последните години, а други методи за инвестиране – като Форекс търгуването, позволяват много малко контрол и предвидимост, придружени с  висок риск за инвестирания капитал. P2P платформите дават сигурност за бавен, но стабилен приход върху инвестиция. Те дават и увереност, че парите са защитени с гаранцията за обратно изкупуване. Гаранцията за обратно изкупуване се активира, когато в рамките на 60 дни кредитът, в който сте инвестирали, спре да се изплаща. Няма нужда да дешифрирате сложни графики или дa следите икономическите спадове и ръстове.

Възвръщаемостта, която може да се достигне в една от P2P платформите – тази на Iuvo например, е около средното ниво за повечето платформи и може да достигне средно до 9% годишно.
 Друго предимство на този метод е предвидимостта. В зависимост от това каква сума сте  готови  да инвестирате и от типа заеми, които изберете, можете да пресметнете очакваната възвръщаемост с почти перфектна точност. Също така можете много лесно да напаснете нивото на риск в зависимост от предпочитанията си. Ако желаете да инвестирате с по-ниско ниво на риск, можете да изберете заеми с рейтинг А или B, които предлагат по-ниска, но по-сигурна възвръщаемост. Но както споменахме по-рано, гаранцията за обратно изкупуване защитава средствата на клиента. Това превръща инвестирането в заеми с рейтинг D, E или HR в по-изгодна и предпочитана опция.
С Iuvo може  да се регулира всяка стъпка от процесите в платформата, да се изгради инвестиционното портфолио, както се прецени, или просто се използва функцията за автоматично инвестиране. Независимо дали тепърва започвате, или имате предишен опит от Iuvo, препоръчват тази опция. Единственото, което трябва да направите, е да въведете предпочитанията си в  системата и тя ще свърши останалото, следвайки избраните от заявителя  критерии. Най-голямото преимущество на този метод е, че спестява време. Може  да се модифицират  настройките на автоматично инвестиране по всяко време.
Едно от предимствата на p2p инвестирането е ниският праг в началото – може да се стартира  с  10 лв. или  с 10 евро и да се преценява  дали това е подходяща  инвестиция.
Друг важен аспект, който трябва да се има предвид, е разнообразяване на портфолиото. Опцията човек да избира  сам  заемите, в които инвестира, му  дава възможност да разпредели  риска и да прецени кои комбинации са най-печеливши. Това е само един от факторите, които правят p2p инвестирането изключително гъвкаво. Въпреки че това е дългосрочна инвестиция, малките стъпки, които следват процеса, са много важни. Инвестирането с малки суми и разнообразяване на портфолиото е основен подход при р2р инвестирането.
Краткият срок на погасяване на заемите също допринася за цялостната гъвкавост. Така може  да се  определи  стратегията на поведение  много по-бързо, ако инвестициите не се развиват по план.
В платформата на Klearlending могат да инвестират физически лица, навършили 18 години, граждани и данъкоплатци на/в Европейския съюз или от Европейската икономическа зона. Необходима е банкова сметка, открита в банка в Европейския съюз или в Европейската икономическа зона и потвърдена самоличност от Klear.

Минималната сума за инвестиране е 100 лева.
Кредитите, в които могат да се инвестират, са до 30 000 лв. и не са обезпечени. Klear имат собствен модел за кредитен рейтинг. Моделът взема предвид разнообразни параметри: кредитна история и социодемографски характеристики на кредитополучателя, както и информация за финансовото състояние на домакинството му. Основно информация се ползва от ЦКР (Централен кредитен регистър) и НОИ, за да проверят и потвърдят предоставените от кредитополучателя данни. Основно се отпускат кредити на хора с изрядна кредитна история (без никакви закъснения по текущи или вече изплатени кредити) и балансиран бюджет.
Подобно на всяка друга инвестиция  съществуват рискове, но и очакваната доходност е по-висока от стандартните възможности на разположение на всеки (например: банкови депозити).
Какво става, ако някой не си плаща кредита?
Въпреки прецизния подбор на кредитополучателите и напомнянето за плащане на вноските  е възможно някои от тях да не погасят задълженията си навреме. Това може да се дължи на непредвидени външни обстоятелства или други причини, които са довели до промяна във финансовото им положение. В такива случаи Klear са тези, които ще се погрижат за събиране на вземанията.
Ако независимо от усилията на платформата  действията не носят положителен резултат, при настъпване на 180 дни закъснение се обявява кредитът за необслужван и Klear го продава на външна агенция за събиране на вземанията.
Продажната цена ще се определи след търг между поне три компании, като се избира тази, която предлага най-добра цена, има добра репутация и прилага етични действия. Инвеститорите ще получат съответния си дял от продажната цена на кредита.
Дължат ли се данъци върху доходите, изкарани от P2P инвестирането?
Да, 10% данък печалба от доходите на P2P инвестирането. Klear изчислява данъчната основа и предоставя на всеки инвеститор справка за доходите, които е получил през годината. Ангажимент на инвеститора е да декларира тези доходи, да изчисли и плати данъка върху тях.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст