Активите на чуждестранните инвестиционни фондове намаляват през четвъртото тримесечие

БНБ сграда

Към края на декември миналата година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове (1068 с лиценз), които осъществяват дейност в България, възлизат на 3.906 млрд. лева. Изчисленията показват, че техният размер нараства с 332.9 млн. лева (9.3%) в сравнение с декември 2017 г. (3573 млн. лева), но в същото време и намалява с 47.5 млн. лева (1.2%) спрямо деветмесечието на миналата година.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към края на дванайсетия месец расте до 3.6% при 3.5% към декември 2017 година. Но не бива да пропускаме и факта, че към края на трето тримесечие на миналата година общата стойност на активите беше 3.7% от брутния вътрешен продукт.

Статистиката в БНБ показва, че 935 са чуждестранните инвестиционни фондове на българския пазар, като броят им продължава да расте и логично в тях са акумулирани по-големи парични суми. Към края на декември привлечените тях активи са на стойност 2.405 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2017 г. те нарастват със 151.млн. лева (6.7%). Но и при тях анализът показва, че в сравнение с края на септември 2018 г. размерът на тези суми в чуждестранните инвестиционни фондове намалява с 87 млн. лева (3.5%).

Привлечените от сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове парични средства към края на четвъртото тримесечие имат най-голям дял в активите на чуждестранните инвестиционни фондове . Освен това тези суми нарастват – със 185.9 млн. лева (11.3%) до 1.836 млрд. лева на годишна база. Акумулираните от домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинства,средства обаче  намаляват – с 26.2 млн. лева (6.5%) до 376.1 млн. лева към декември миналата година.

Спрямо деветмесечието на 2018 г. тези два сектора са направили по-малки вложения в чуждестранните инвестиционни фондове.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст