Ще видим Шенген след юли. Или друг път.

граница

Твърденията на управляващите, че страната ни на 100 % е готова за прием в Шенген и дори сега охранява външните граници на ЕС по шенгенски, се оказват обикновени лакърдии. Такъв извод може да се направи от една обществена поръчка, обявена от МВР в края на януари 2019 година. Става въпрос за поръчка с наименование "Обединяване на изградените части от Интегрираната система за наблюдение (ИСН) на границата с Република Турция".

От обявлението става ясно, че съществуващите системи за наблюдение се нуждаят от Единна интегрирана система за наблюдение на граници (ЕИС-НГ), която да обедини както вече изградените части от ИСН, така и да предостави възможност за бъдещо добавяне на други ИСН посредством стандартизиран програмен интерфейс.

Предметът на обществената поръчка включва доставка, инсталация и интеграция на изчислителна инфраструктура и софтуер, доставка на сървъри за анализ на видеопотоци, доставка на софтуер за анализ на видеоматериал в близко до реалното време, позволяващ идентифициране на хора, автомобили и други обекти. Поръчката включва също и разработване и внедряване на автоматизирана информационна система за ЕИС-НГ, обучение на крайни потребители и системни администратори, гаранционна поддръжка.

Прогнозната стойност на търга е 2 299 999,29 лева, без ДДС, срокът за получаване на оферти приключва на 26 февруари.

Очевидно системата за наблюдение на границата не е изградена в цялостния й вид, гарантиращ 100% покритие, каквото е изискването за външната граница на ЕС. През септември 2018 г. МВР подписа договор за разширяване на ИСН с консорциум "Зелена граница" ("Телелинк" ЕАД "Оптикс"АД и "Технострой Консулт" ЕООД) на стойност 34 776 224 лв. без ДДС. Предвидените дейности по договора все още се изпълняват – срокът е девет месеца. Става въпрос за доставка на оборудване, инсталиране, изграждане на сензорни линии по българо-турската граница в участъците, непокрити от съществуващите периметрови сигнално-охранителни системи. Всяка линия се състои от термовизионни камери, разположени на избрани от консорциума позиции. МВР също е запазило правото си да посочва места за монтиране на камери. Сензорните линии са общо 13, като дължината на полаганите оптични кабели е 92,7 км.

В края на ноември миналата година МВР-шефът Младен Маринов информира, че ИСН по българо-турската граница продължава да се изгражда на още 59 км. по границата. ИСН е готова в две фази, в момента се изгражда и трета, поясни Маринов. Първата фаза е разположена между граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" и е въведена през 2013 г. с пари от фонд "Вътрешна сигурност". Втората фаза се намира между "Лесово" и устието на река Резовска. А изграждането на Единната интегрирана система за наблюдение на граници е следващия етап, който ще продължи до края на юли, както сочи обявлението. Очевидно едва тогава можем да твърдим, че наистина сме готови за Шенген. Може би.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст