Кадрови кадрили в застрахователиня сектор?????????????

 

На заседанието си на 28.02.2019 г. КФН реши:
 
5. Одобрява Петър Аврамов за член на Надзорния съвет на „ЗД ЕИГ РЕ“ ЕАД.
 
8. Одобрява Георги Тодоров Тодоров за член на Управителния съвет на ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД.
 
9. Одобрява Николай Стойков Стойков, Анастас Атанасов Петров и Елица Александрова Занчева за членове на Съвета на директорите на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.

…………..

На заседанието си на 26.02.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Андрей Бойков Александров като член на Управителния съвет на ПОД „Алианц България“ АД. Одобрява София Каменова Христова като независим член на Надзорния съвет и Орлин Ценков Пенев като член на Надзорния съвет на ПОД „Алианц България“ АД.
 
2. Одобрява Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков като членове на Управителния съвет на ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД.
 
3. Одобрява Май Иванова Русева като член на Съвета на директорите на „Ен Ен ПОД“ ЕАД.

……………..

На заседанието си на 21.02.2019 г. КФН реши:
 
2. Одобрява Недялко Димчев Чандъров за член на Надзорния съвет и Пламен Ангелов Шинов за изпълнителен директор на „ЗД Нова Инс“ ЕАД.

………….

На заседанието си на 24.01.2019 г. КФН реши:
2. Одобрява Десислава Петрова Стоименова за член на Съвета на директорите на „Животозастрахователен институт“ АД.
3. Одобрява Беата Петрушова за член на Надзорния съвет на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.
4. Одобрява Иво Росенов Христов за ръководител на функцията за съответствие на застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ живот“ ЕАД.
5. Одобрява Андрей Георгиев Георгиев за прокурист на застрахователно дружество „Евроинс Живот“ ЕАД.

………..

На заседанието си на 17.01.2019 г. КФН реши:
3. Одобрява Павел Огнянов Панайотов за член на управителния съвет на Застрахователна компания „Лев Инс” АД.
 …………..

На заседанието си на 10.01.2019 г. КФН реши:
5. Одобрява Добринка Георгиева Георгиева за прокурист на „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД.
10. Изпраща писмо до „Животозастрахователен институт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на Десислава Петрова Стоименова за член на Съвета на директорите на дружеството.

……………

На заседанието си на 04.01.2019 г. КФН реши:
 
5. Одобрява Татяна Илиева Трифонова за лице, което да осъществява функцията по вътрешен одит на „Застрахователна компания Медико-21“ АД.
 8. Изпраща писмо до ЗК „Лев Инс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на Мирослава Иванова Костова и Павел Огнянов Панайотов за членове на управителния съвет на застрахователното дружество.

…………

На заседанието си на 17.12.2018 г. КФН реши:
 
3. Одобрява Борис Христов Паличев за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ- Общо застраховане“  ЕАД и на „ДЗИ-Животозастраховане “ ЕАД.
 …………..

На заседанието си на 13.12.2018 г. КФН реши:
 
1.Разрешава преобразуване чрез вливане на „ОББ – Животозастраховане“ ЕАД, гр. София в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, гр. София.

…………

На заседанието си на 06.12.2018 г. КФН реши:
5. Одобрява Даниела Корнелиус за член на надзорния съвет на ЗАД „Алианц България” АД и за член на надзорния съвет на ЗАД „Алианц България Живот” АД.
 
6.  Одобрява Стефан Памукчиев за ръководител на ключовата функция по вътрешен одит на „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД.
 ………….

На заседанието си на 04.12.2018 г. КФН реши:
3. Одобрява „Банка ДСК“ ЕАД да придобие пряко и непряко 100% квалифицирано участие в „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД.
 ………….

На заседанието си на 29.11.2018 г. КФН реши:
 
5. Одобрява Владимир Ралчев за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ЗАД Сожелайф България“ АД. Одобрява Диана Митева и Ищван Сенди за членове на Съвета на директорите на същото застрахователно дружество.

……………

На заседанието си на 20.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Йерун Каръл Ван Лейуън и Вилем Якоб Вестерлакен за изпълнителни членове на Управителния съвет на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД.
 
2. Одобрява Ангел Румелинов Виденов и Калоян Босилков Антов за изпълнителни директори на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД.

…………

На заседанието си на 15.11.2018 г. КФН реши:
4. Одобрява Оливер Рьогл и Ани Василева Ангелова за членове на Надзорния съвет на управляващото дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД.
 ………….

На заседанието си на 08.11.2018 г. КФН реши:
3. Одобрява Михаил Руменов Комитски за член на Съвета на директорите на
„Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД.
 ………….

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст