Парламентът прие на първо четене промени в Закона за борба с трафика на хора

Парламент машинно гласуване

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за борба с трафика на хора. "За" гласуваха 122 народни представители, "против" – 1 и 5 се въздържаха. Вносителят е Министерския съвет. Закнопроектът бе приет без дебати в пленарна зала.

Предложените изменения и допълнения в закона са продиктувани от необходимостта за спазване на международните правни инструменти, както и от нуждата да се отстранят противоречия в разпоредби, които практиката е доказала за неприложими. Промените са свързани с развитието в институционалната рамка за противодействие на трафика на хора, както и с приетия от Министерски съвет Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик. Друга част от измененията касаят привеждане на националното законодателство, съобразено с изискванията на международните правни норми. Те също се отнасят към закрилата за жертвите. Според вносителите приемането на предложения законопроект ще доведе до по-голяма яснота при прилагането на закона, до осигуряване на прозрачност на извършвания контрол върху дейностите, регламентирани с него, и до изпълнение на ангажиментите на страната ни по прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст