Започва прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии

пирин

От 1 октомври започва прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. През 2016 г. процедурата беше обявена за първи път и предизвика изключително голям интерес. 
Изкупуването ще се извършва от шестте държавни горски предприятия. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Заявления ще могат да се подават до 15 януари 2020 г., след което ще бъде извършено оценяване. Одобрените предложения ще бъдат придвижени за закупуване на следващ етап.

Държавните горски предприятия няма да закупуват поземлени имоти в горски територии, които са собственост на общини, юридически организации и сдружения. 

Въвежда се нов праг на изискването за максимална обща площ на поземлените имоти, предлагани от един и същ собственик за закупуване. Тя не трябва да надхвърля 50 дка в рамките на една процедура.

Предвидено е да отпадне изискването за представяне на таксационни описания на подотделите, включени в предлаганите от заявителите имоти. С цел намаляване на административната тежест, тази информация ще се изисква по служебен път от съответното държавното горско или държавното ловно стопанство, в чийто обхват попада предлагания за продажба имот. За улеснение на заявителите, ценовото предложение се предлага да бъде по образец. 

При проведената през 2016 г. процедура бяха приключени сделки за закупуване на 126 имота с обща площ 1029 дка, които бяха на стойност от близо 600 хил. лева.

Не става ясно обаче какъв  е бюджетът по тази втора процедура за изкупуване на частни гори.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст