ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

СЕМ даде още пет дни на директора на БНР, а на БГНЕС заличи регистрацията

София Владимирова - председател на СЕМ

С три гласа „за“ и двама въздържали се приключи процедурата в СЕМ за предсророчно прекратяване на мандата на генералния директор на Българското национално радио Светослав Костов, предвид спрялото излъчване на програма „Хоризонт“ на БНР на 13 септември за период от пет часа.

Светослав Костов ще има петдневен срок, считано от утре, да представи възраженията си, след което в СЕМ ще последва гласуване на окончателното решение.

При засилен медиен интерес, гласувалите „въздържал се“ Бетина Жотева и Галина Георгиева обясниха, че нямат достатъчно законови основания за прекратяване на мандата на директора на националното радио.

По време на втората част от заседанието бе приет доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно заличаване регистрацията на „Агенция БГНЕС“ ЕООД.

Това се налага, след като Софийският градски съд откри производство по несъстоятелност по искане на самата „Агенция БГНЕС“ ЕООД поради свръхзадълженост и невъзможност да се изплатят изискуеми и безспорни парични задължения в размер на 607 000 лв. към 15.07.2019 г.

Задълженията на дружеството, свързани с търговската му дейност, са в размер на 539 000 лв., като задълженията му към НАП София произтичат от неплатени данъчни и осигурителни вноски. Дружеството продължава да трупа задължения от лихви и дори разросчването не върши работа, защото не се очертават значителни по своя размер и достатъчни приходоизточници, се казва в решението на съда.

От доказателствата, предоставени с молбата за обявяване на несъстоятелност, се установява безспорно, че „Агенция БГНЕС“ има и неизплатени задължения към свои кредитори, свързани с търговски сделки.

Според съда не се установява затрудненията да са временни или дружеството да има достатъчно активи, с които да ги покрие. Напротив, тенденцията е на трайно влошаване на икономическите показатели и цялостна декапитализация на дружеството.

По данни от експертизата свръхзадължеността е налице още към 31.12.2013 г., тъй като още тогава всички активи на дружеството не са били достатъчни за покриване на всичките му задължения и е била налице отрицателна разлика.

Съдът намира, че като начална дата на неплатежоспособността следва да бъде приета 31.12.2014 г. същата следва да е началната дата и на свръхзадължеността, тъй като от експертното заключение е видно, че за целия изследван период, включително и към 31.12.2013 г., дружеството е свръхзадължено, тъй като всички негови активи не са били достатъчни за погасяване на всичките му задължения.

Съдът намира, че не може да бъде определена като начална дата за неплатежоспособност и свръхзадълженост посочената от „Агенция БГНЕС“ – 15.07.2019 г., която е десет дни преди подаване на молбата, тъй като са налице обективни данни от изслушаното заключение, че и двете състояния са настъпили много преди това.

Експертното заключение установява обективно, че за целия изследван период от 2013 г. насам дружеството е декапитализирано, като през целия анализиран период фирмата има отрицателни коефициенти на финансова автономност, като за целия период извън нормативите са и показателите за ликвидност.

Не на последно място по делото няма данни длъжникът да разполага с достатъчно налични парични средства, с които да покрие разноските по производството по несъстоятелност. Според вещото лице паричните средства, които са били налични по каса са 32 лв. и около 1000 лв. по разплащателна сметка. Обстоятелството, че дружеството притежава някакви активи – в случая един мотопед, не води до извода, че то има имущество за покриване на началните разноски за производството по несъстоятелност, тъй като тези активи следва да бъдат осребрени, а фазата по осребряването в производството по несъстоятелност се предхожда от фаза по установяване и приемане на вземанията, през който период са необходими средства за възнаграждение на синдика, за извършване на оценка на активите и тяхната продажба.

Припомняме , че „Агенция БГНЕС“ ЕООД бе регистрирана да осъществява телевизионна дейност с начална дата 8 май 2014 г. Тогава лицензът за програмата „BGNES (БГНЕС)“ бе да разпространява програма чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; с национално покритие. Видът на оператора бе търговски, а програмният профил – специализиран (новинарски). Лицензът бе за излъчване на 24-часова програма. „Агенция БГНЕС“ ЕООД се задължаваше да създава телевизионна програма „BGNES (БГНЕС)“ при спазване на общите изисквания на чл. 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст