Двуцифрен ръст на жилищните и потребителските кредити

БНБ сграда

Пореден ръст и на кредитите, и на депозитите в банковата система, показва статистиката на Българската народна банка към края на месец ноември. Прогнозните данни отчитат, че БВП на страната през 2019 г. достига 115.72 млрд. лева. 

Депозити

В края на ноември депозитите на неправителствения сектор са 83.335 млрд. лв., като се забелязва годишно увеличение от 8.8 процента. Депозитите на нефинансовите предприятия са 25.711 млрд. лв. и в сравнение със същия месец на 2018 г. те се увеличават с 11.4 на сто.

От друга страна, депозитите на финансовите предприятия намаляват с 2.2% на годишна база и в края на месеца достигат 2.958 млрд. лева. През октомври при тях бе забеляза ръст от 13.7 процента за година.  

Отчетен е ръст при депозитите на домакинствата – с 8.3% спрямо същия месец на 2018 г. Размерът им в края на ноември достига 54.667 млрд. лв. или около 47.2% от БВП.

Кредити

В края на месеца вътрешният кредит възлиза на 63.276 млрд. лв. и нараства спрямо ноември 2018 г. с 11 процента. В същото време вземанията от неправителствения сектор, които по инструменти ключват кредити, репо-сделки, ценни книжа и други, се увеличават с 8.9%, като достигат 64.424 млрд. лева.

Кредитите за неправителствения сектор са 62.786 млрд. лв. при 61.320 млрд. лв. към октомври 2019 г. Те се увеличават на годишна база с 9 на сто. От Централната банка правят уточнението, че изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 365 млн. лева.Всъщност продадените кредити от тези институции са 380.7 млн. лв., а обратно изкупените кредити – 15.7 млн. лв., като през ноември 2019 г. няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 5.4% на годишна база и в края на месеца достигат 34.838 млрд. лева. Тези за домакинствата са 23.833 млрд. лв. и спрямо същия месец на 2018 г.  се увеличават с 9.5 на сто. 

Двуцифрен ръст се забелязва при жилищните кредити – 14.4% до 10.642 млрд. лева. Потребителските кредити възлизат на 11.316 млрд. лв. и се увеличават с 10.9% спрямо ноември 2018 г.

На годишна база другите кредити, което включва средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, намаляват с 38.2%, като достигат 549.2 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.115 млрд. лв. в края на ноември 2019 година. В сравнение с ноември 2018 г. те се увеличават с 46.7% при 16.4% годишно повишение през октомври 2019 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст