ПИБ подсилва капитала си с печалбата за 130 млн. лева

Никола Бакалов

"Първа инвестиционна банката" изненада наблюдателите като преди дни предварително обяви очакванията си за своите финансови резултати за 2019 година. По традиция БНБ публикува тези данни, както и резултатите за сектора като цяло в края на януари. Одитираните отчети пък се обнародват в края на март.  

Според съобщението на кредитната институция активите й надминават 10 млрд. лв. на неконсолидирана база и отбелязват ръст от 8.9% спрямо 2018 година. Очакванията на ПИБ са да отчете ръстове в кредитирането на всички сегменти.

През декември 2019 г. банката сключи договори за продажба на нередовно обслужвани кредитни портфейли от физически лица и юридически лица с общ размер над 500 млн. лв., като продаденият пакет съдържаше основно обезпечени вземания. От сегашния финансов отчет става ясно, че нетният кредитен портфейл се повишава с 251 млн. лв. (4.5%), а депозитите нарастват с 663 млн. лева.

От ръководството на банката припомнят за извършената цялостна оценка на шест български банки от Европейската централна банка (ЕЦБ) през първата половина на миналата година. Една от тези банки банки бе ПИБ.

През втората половина на миналата година ПИБ прегледа детайлно кредитния си портфейл за съответствие между методологията на ЕЦБ (използвана при цялостната оценка) и Международните стандарти за финансово отчитане, в резултат на което, към края на годината са начислени допълнителни разходи за обезценки за 94 млн. лв. спрямо юни миналата година.

Така разходите за провизии за 2019 г. се очаква да са в размер на 117 млн. лева. По този начин ПИБ отразява счетоводно в текущата си дейност по-консервативния подход към оценката на кредитния риск след извънредният преглед на качеството на активите.

Печалбата за миналата година преди обезценка и данъци достига 261.6 млн. лв. и отбелязва ръст спрямо 2018 г. от 11.4 на сто. Приходите от банкови операции нарастват с 48 млн. лв., водени от по-висок нетен доход от такси и комисиони, по-високи приходи от търговски операции и други нетни оперативни приходи.

Нетната печалба на ПИБ се очаква да е в размер на около 130 млн. лв., която ще бъде включена в капитала след потвърждение от независимите одитори на банката и решение на общото събрание на акционерите. По този начин ще се осигурят достатъчно средства за ръст на капитала заедно с обявената вече през декември мярка за предстоящото му увеличение на капитала чрез допълнително публично предлагане. Това ще се случи чрез успешното пласиране на емисия от облигации на стойност 30 млн. евро. Освен това банката пристъпи към увеличение и на акционерния капитал. Целта на ръководството й е да набере между 20 и 200 млн. лева свеж ресурс.

Преди дни мениджмънтът на ПИБ също бе освежен. Новото попълнение в управителния съвет е изпълнителният директор Никола Бакалов. Той ще отговаря за дирекциите "Банкиране на дребно", "Главна каса", "Дигитално банкиране", "Злато и нумизматика", "Картови разплащания", "Клонова мрежа", "Организация и контрол на клиентското обслужване" и "Частно банкиране".

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст