Отписаха от баланса на ВСС имот в Петрич

всс

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие да бъде отписан от баланса на ВСС недвижим имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. Петрич, ул. „д-р Асен Златаров“ № 14, заедно с построените в него 7 сгради и една временна постройка – навес, подробно описани в Акт за държавна собственост № 416 от 11.11.2004 г., като възложи на дирекция „Бюджет и финанси“, на основание чл. 387 от ЗСВ, да предприеме съответните действия.

Министерство на правосъдието ще бъде уведомено за предприетите действия по отписване на имота от баланса на ВСС.

Имотът е прехвърлен по баланса на ВСС през 2016 г., но досието му не е предадено, тъй като същият не попада в обхвата на „имоти на съдебната власт“ по смисъла на Конституцията на република България и § 83 от ПЗР на ЗИДЗСВ. Предоставен е за управление на Министерство на правосъдието за изграждане на съдебна сграда, но предвид че е закупена друга сграда и Районен съд – Петрич и Районна прокуратура – Петрич функционират в нея, въпросният имот е предвидено да бъде реконструиран за нуждите на Арест – гр. Петрич.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст