Продължава свиването на пазара на фиксирани телефонни услуги

Стар телефон

През 2019-а за поредна година се отчита спад в броя на фиксираните телефонни постове. В броя на постовете на БТК намалението е с 13.9%, а спадът на общия брой на фиксираните телефонни постове на абонатите на алтернативните компании е 12 на сто. В резултат, общият спад през миналата година в сравнение с 2018-а е 13.2%, което е с 0.3 процентни пункта по-малко в сравнение с намалението през 2018 г. спрямо 2017 г. (13.5%). Това четем в проекта на годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г., който е представен в Комисията за защита на конкуренцията за анализ на конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

Към края на 2019 г. броят на фирмите, декларирали дейност по предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез номера от Националния номерационен план (ННП) и чрез обществени телефони/кабини са общо 28, като водещите доставчици са „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (БТК), „А1 България“ ЕАД (А1) и „Теленор България“ ЕАД (Теленор).

БТК продължава да има най-голям пазарен дял на база фиксирани телефонни постове (60.2%), като намалението спрямо 2018 г. е с 0.5 процентни пункта, следван от
А1 (24.5%) с ръст от 0.8 процентни пункта. При Теленор за едногодишния период се отчита минимално намаление с 0.1 процентни пункта до 13.4 процента.
Очаквано и през миналата  година намалява обемът на изходящия трафик (измерен в минути), генериран от потребителите при осъществяването на национални и
международни повиквания. Намалението е с 13.6% в сравнение с 2018 г. и възлиза на 549.88 млн. минути.
През миналата година продължава намаляването на дела на трафика, реализиран в рамките на мрежата (on net), за да достигне 40%, което е индикация за наличие
на по-изгодни условия за повиквания към други мрежи, най-вече мобилни, повикванията към които са единствените отбелязали ръст.
От КЗК отбелязват, че конкуренцията на пазара на фиксирани гласови телефонни услуги се засилва, но това става с бавни темпове поради намаляващия интерес на
потребителите към тази услуга.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст