Нуждаем се от ролеви модели, за да покажем на жените, че могат да са успешни и в иновациите

Мария Габриел

 „Ако искаме да си дадем повече шансове да преодолеем настоящите предизвикателства, трябва да се обърнем и към многобройните талантливи момичета и жени."  Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел пред авторитетния американски всекидневник New York Times.

Интервюто е посветено на потенциала и способностите на момичетата и жените да бъдат новатори и да допринесат за възстановяването от пандемията. 

Мария Габриел коментира, че едва 16% от стартиращите предприятия в Европа са ръководени от жени в качеството на учредители или съучредители. В този контекст, тя отбелязва, че е необходимо да се засили участието на жените в процесите на вземане на решения, което ще подпомогне устойчивото и приобщаващо възстановяване на нашите икономики и общества.

Еврокомисарят откроява ролята на образованието за привличане на повече момичета към обучение и кариера в областта на техническите и инженерните науки (STEM).

От 1000 жени, завършили висше образование в Европа, 24 започват работа в области, свързани с информационните и комуникационните технологии (ИКТ), като само 6 от тях успяват да реализират кариерно израстване на по-старши позиции. Същевременно при над 90% от момичетата на възраст 10 – 12 години се наблюдава интерес към ИКТ. Това показва, че между началното и средното образование са налице обстоятелства, които намаляват интереса на момичетата към тези дисциплини. Ето защо се нуждаем от повече ролеви модели, менторски програми, обучение, за да им покажем, че могат да бъдат успешни в технологиите и иновациите“, заявява Габриел.

Според нея, преминаването към дистанционно обучение по време на пандемията дава повече увереност на момичетата в техните цифрови умения. Важно е да се запази това доверие в собствените им способности и същевременно да бъдат подкрепяни в избора им на образование и кариера в STEM науките. Тя изтъква и необходимостта повече жени да бъдат специалисти в области като изкуствения интелект, защото той работи с данни и рискът е да бъдат възпроизведени дискриминационни практики.

Българският еврокомисар споделя за предложените от нея инициативи в плана за действие в областта на цифровото образование. Чрез Европейския институт за иновации и технологии ще бъдат организирани обучения на 40,000 души, от които се предвижда 45% да бъдат за жени и момичета в сферата на новите технологии.

Важно в да ангажираме момичетата и жените в конкретни проекти. Много от тях и сега се интересуват от блокчейн технологиите, високопроизводителни изчислителни технологии или изкуствен интелект. Подкрепа чрез образование, финансиране и даване на видимост на проекти с участието на момичета и жени са ключови, за да разчитаме на таланта им в СТЕМ специалностите“, заявява в заключение на интервюто Мария Габриел.

Интервюто може да прочетете тук.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст