ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

България подрепи приемането на Берлинската декларация за цифрово общество

ИТ

Правителството одобри национална позиция, касаеща подписването на „Берлинска декларация за цифрово общество и цифрово управление, базирано на ценности“ (Berlin Declaration on Digital Society and Value-Based Digital Government). Инициативата стартира през юли 2020 г., едновременно с Германското председателство на Съвета на ЕС, и цели да надгради подписаната през 2017 г. по време на Естонското председателство, Талинска декларация за електронно управление (приета на министерска среща на 6 октомври 2017 г.).

Предложената декларация, подчертава важността на цифровата трансформация, особено на фона на непредвидими събития с мащаба на пандемията COVID-19. В документа е залегнала силната ангажираност на правителствата да гарантират безопасността и надеждността на цифровите технологии и услуги. Отчетена е неразривната връзка между цифровата трансформация и цифровото участие. Подходът на насоченост към отделния потребител се запазва, но се изтъква необходимостта от извеждането на администрациите като водещи при осъществяването на цифровите трансформации.

Декларацията обръща специално внимание на необходимостта от по-силно застъпване на основните човешки права при цифровизацията и гарантиране, че те се упражняват в баланс със свободите и правата на другите. Във фокуса на Берлинската декларация попадат: гарантиране на „дигиталния суверенитет“, както и въвеждане на механизми и създаване на правомощия за субектите на данни за контрол върху споделената информация и тяхната „цифрова следа“.

България подкрепя приемането на Берлинската декларация за цифровото общество, която е изцяло в духа на европейските стратегии и политики, насочени към повишаване на сигурността, цифровата грамотност, борбата срещу престъпленията в цифрова среда, както и гарантирането на равно участие в процеса на цифрова трансформация и защита на основните човешки права и ценности.

С оглед на тежката пандемична обстановка, свързана с COVID-19, предвидената за 8- ми декември 2020 г. в Берлин, Германия конференция ще бъде проведена онлайн. За България Декларацията ще бъде подписана виртуално от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст