ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Отвори се вратичка за втори мораториум по банковите кредити

подпис

Европейският банков орган активира повторно своите насоки за прилагане на мораториуми върху банковите кредити в Европа.

"След като следи отблизо развитието на пандемията на COVID-19 и по-специално въздействието на втората вълна на COVID-19 и свързаните с това правителствени ограничения, предприети в много страни от ЕС, Европейският банков орган (ЕБО) реши да активира отново своите насоки относно законодателен и незаконодателен мораториум. Това повторно активиране ще гарантира, че заемите, които преди това не са се възползвали от мораториума за плащане, сега могат да се възползват от него", съобщи ЕБО в сряда. 

Европейската институция подчертава, че ролята на банките да осигурят непрекъснат поток от заеми на клиенти остава от изключителна важност предвид втората вълна на COVID-19.

Препоръката на ЕБО е отсрочването на заеми този път да е за 9 месеца. При въвеждането на мораториума за първи път през април 2020 г. бе дадена възможност за отсрочка на плащанията по кредитите от 6 месеца, която впоследствие бе удължена с още 3 месеца. 

Въвеждането на втори мораториум в България е прерогатив на Българската народна банка. Засега в обхвата на мораториума, въведен през април, са попаднали кредити в размер на 8.534 млрд. лева.

Кредитният мораториум бе част от пакет мерки за стабилността на банковата система, възлизащ на над 8% от БВП. Тези мерки включваха пълна капитализация на печалбата на търговските банки за 2019 г., увеличение на ликвидността, намаляване на по-рисковите чуждестранни експозиции на банките, както и отмяна на планираните увеличения на антицикличния капиталов буфер за тази и за следващата година.

*В последвало официално съобщение БНБ обяви, че ще спазва гласуваните от Европейския банков орган насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19.

"На база на гласуваните в ЕБО насоки и съобразно определените в тях условия БНБ отново има правната възможност да разгледа за утвърждаване евентуален нов проект на Асоциацията на банките в България за удължаване на частния мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19", посочиха от централната банка. 

*Статията е обновена в 15.50 часа.

Публикуваме цялото съобщение на БНБ: 

В началото на април 2020 г. като реакция на началната фаза на пандемията от COVID-19 и на предприетите от различни държави членки действия, свързани с мораториум върху плащанията на кредитополучатели Европейския банков орган (ЕБО) прие Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19. С насоките се създаде общоевропейска регулаторна и пруденциална рамка по отношение възможностите за временно отлагане на плащания по задължения на кредитоспособни клиенти на банките, изпитващи временни затруднения в резултат от пандемията. Междувременно влязоха в сила серия от мерки, предприети от БНБ, насочени към допълнително укрепване на капиталовата и ликвидна позиция на банките, опериращи в България. Мерките целяха едновременно облекчаване на кредитополучателите и съхраняване капацитета на банките за предоставяне на кредити. През септември 2020 г. след анализ на ефектите от мораториумите и възможностите за нормализиране на икономическата активност и финансовото посредничество ЕБО взе решение за преустановяване на мораториумите върху плащанията. С това решение на ЕБО, дефиниращо рамката за целия европейския банков сектор, ефективно отпадна правната възможност Българската народна банка да утвърждава нови такива мораториуми.

Междувременно се наблюдава повторно ускорено разпространение на пандемията, което доведе до различни по обхват, дълбочина и продължителност ограничителни мерки както в България, така и в целия Европейски съюз. Това отново постави на дневен ред необходимостта от разглеждане на възможността за удължаване действието на насоките на ЕБО. Българската народна банка заедно с останалите национални надзорни органи участваше във възобновените в ЕБО дискусии по тази тема, където се анализират ефектите от подобни мерки върху икономиката и съответно върху балансите на кредитните институции.

Независимо от различните ефекти върху националните банкови системи възможността за общ подход към проблема е единствено възможният начин за спазване на пруденциалната и регулаторна рамка при третирането на експозиции, попаднали под мораториум след съответната преценка от страна на банките. Също така банките следва да осигурят необходимите им ресурси за посрещане на бъдещо влошаване в качеството на кредитите. Поради това Българската народна банка планира да продължи и през 2021 г. да прилага всички мерки, приети през месец март 2020 г, като мярката за неразпределение на дивиденти ще покрие и печалбите от текущата година.

На база на последните дискусии ЕБО взе решение да реактивира Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити с нов краен срок на прилагане на мораториума 31 март 2021 г., заместващ предходния краен срок 30 септември 2020 г. Максимално допустимият срок на отсрочванията е девет месеца, като този срок включва и срока на вече одобрено отсрочване по съответната експозиция.

Управителният съвет на Българската народна банка на свое заседание от 2 декември 2020 г. реши, че ще спазва гласуваните от Европейския банков орган Насоки EBA/GL/2020/15 за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19.

На база на гласуваните в ЕБО насоки и съобразно определените в тях условия БНБ отново има правната възможност да разгледа за утвърждаване евентуален нов проект на Асоциацията на банките в България за удължаване на частния мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19".

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст