ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Вдъхват нов живот на кредитния мораториум

Коктейл на АББ Асоциация на Българските банки Димитър Радев Петър Андронов

Само в рамките на няколко часа в сряда (2 декември) БНБ и търговските банки взеха отношение по насоките на Европейския банков орган, които им дадоха възможност да удължават мораториума върху плащанията по кредитите. 

Асоциацията на банките в България обяви, че работи по изготвяне на промени в реда за отсрочване на плащанията по кредитите, известен още като кредитния мораториум. Банковата асоциация съобщава, че измененията в документа в кратки срокове ще бъдат представени на ръководството на БНБ. 

"Чрез промените в Реда за отсрочване банките в България ще предложат на клиентите си, изпитващи затруднения заради COVID-19, предоставените нови регулативни възможности за отсрочване на задължения", се казва в позицията на банковото сдружение. 

Както "Банкеръ" съобщи по-рано, възможността за удължаване на мораториума върху плащанията по кредитите се появи, след като Европейският банков орган активира отново насоките си относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19.

При въвеждането на мораториума за първи път през април 2020 г. бе дадена възможност за отсрочка на плащанията по кредитите от 6 месеца, а редът за отсрочване бе удължен с още 3 месеца. Засега в обхвата на мораториума, въведен през април, са попаднали кредити в размер на 8.534 млрд. лева.

Кредитният мораториум бе част от пакет мерки за стабилността на банковата система, възлизащ на над 8% от БВП. Тези мерки включваха пълна капитализация на печалбата на търговските банки за 2019 г., увеличение на ликвидността, намаляване на по-рисковите чуждестранни експозиции на банките, както и отмяна на планираните увеличения на антицикличния капиталов буфер за тази и за следващата година.

В съобщението на БНБ се подчертава, че "банките следва да осигурят необходимите им ресурси за посрещане на бъдещо влошаване в качеството на кредитите. Поради това Българската народна банка планира да продължи и през 2021 г. да прилага всички мерки, приети през месец март 2020 г, като мярката за неразпределение на дивиденти ще покрие и печалбите от текущата година."

В позицията на БНБ се казва и че насоките на ЕБО предвиждат "нов краен срок на прилагане на мораториума 31 март 2021 г., а максимално допустимият срок на отсрочванията е девет месеца, като този срок включва и срока на вече одобрено отсрочване по съответната експозиция."

Основното изискване на банките, за да предоставят отсрочка е към 1 март 2020 г. задълженията на клиентите да са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни. Другото важно условие е, че отсрочването може да обхване всички изискуеми суми или само главницата.

Впоследствие целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст