Една нова проекция на идеята – България да стане Швейцария на Балканите

ИТБИН

Може ли България да стане Швейцария на Балканите чрез дигитална реформа на икономическата наука? Отговор на този въпрос дадоха органиаторите на онлайн двудневен форум от фондация  „Информационни технологии и бъдещето на икономическата наука“. 

Дискусионният форум се проведе под името „Информационните технологии и бъдещето на икономическата наука“ с първа конференция на форума на тема „Индустрия 4.0 и Дигиталната реформа на икономическата наука“.

"Осъзнаващи пагубните последствия на сегашния свят и най-вече фундаменталния проблем, свързан с негативното развитие на човешкия капитал, членовете на фондация „ИТБИН“ поемат пред себе си и пред всички останали народи нелеката отговорност и дело за създаване и разгръщане на общоевропейска структура за осъществяване на „Дигитална реформа на икономическата наука“ като единствено възможно решение. Тези будни и дейни до един хора са уверени в това, че делото им ще бъде причина за значително по-високия потенциал за успех на общоевропейската идея за „Индустрия 4.0“, която подробно е разгледана в Първата конференция като достойна  социално-икономическа стратегия за развитие", заявиха организаторите на събитието. 

По думите им „Дигитална Реформа на Икономическата Наука“ представлява създаване, развитие и широко разпространение на знание за универсален системен модел на машиностроителното предприятие. Според тях тази реформа ще постави началото на преход на икономическата наука от средновековно (схоластично) на съвременно (инженерно) ниво на развитие, което ще даде шанс на европейските народи да увеличат както качеството така и количеството на своите технологични елити, правейки тези народи конкуренти на страните от Източна Азия начело с Китай, и предоставяйки възможността за едно достойно бъдеще на идните поколения в бъдещето на глобалния свят.

 

По време на първия ден на конференцията бяха представени шест пренебрегвани очевидности, от които всъщност произлиза идеята за „дигитална реформа на икономическата наука“.

Втория ден провокира размисъл над следните системно подредени дискусионни тези:

Седма дискусионна теза: Проблемът с негативното развитие на човешкия капитал на европейския свят има едно единствено разумно решение: развитие и широко учебно разпространение на „дииновативни ERP“ системи.

„Дииновативни ERP“ системи представляват нов клас „ERP“ системи, функционалната конструкция на които е изградена на основата на холистично универсално знание за принципното устройство и начина на функциониране на машиностроителното предприятие в неговото качество на системен обект и субект.

Шестмесечното изучаване – като теория и практика – на програмната функционална конструкция на този нов вид софтуер ще формира ново качество знание за управлението на икономиката на машиностроителните предприятия и корпорации. Знание много по-истинно и полезно за индустриалната действителност от знанието което сега се формира в резултат на петгодишно изучаване на икономически дисциплини в световно най-престижни университети.

Осма дискусионна теза: В България до средата на 2018-та година е съществувал технопарк, който под името „База ИДЕУМ“ е постигнал забележителен успех в създаването на действително работещ прототип на „дииновативна ERP“ система. 

Девета дискусионна теза: Успехът на идеята за „Индустрия 4.0“ зависи от изграждането на ново качество човешки капитал, който да бъде носител на холистично знание за универсален модел на машиностроителните предприятия, разглеждани като системни обекти и субекти на общоевропейското стопанство.

Целта на фондация „ИТБИН“ е да фокусира общественото внимание върху изложените по-горе дискусионни тези с още една основна цел – да оповестят, че до момента няма друг технопарк, в световен мащаб, който да е постигнал и на 1/10 от това, което е постигнал публично анонимният  „База ИДЕУМ“ основите, на който– в качеството ѝ на действителен български технопарк за стратегически иновации в областта на базисното научно знание за икономика – са положени в началото на 1998 година, когато две малки български фирми договарят сътрудничество за разработка на уникален IT продукт за моделиране на индустриални предприятия и системи.

Именно това поставя България в позицията на световен лидер, при това с огромно предимство, в процеса на създаване на ново качество базисно научно знание за икономика. Знание, което рано или късно трябва да направи своя преход от схоластично към системно ниво.

"Всички млади членове на фондация знаят, че възможността България да се  възползва от този уникален шанс е реален като „База ИДЕУМ“ може да бъде инициатор и световен наставник в процеса на Дигитална Реформа на Икономическата Наука чрез създаването и развитието на Първи Институт за Дигитална Реформа на Икономическата наука, обединяващ страните от целия европейски свят", категорични са от „ИТБИН“. От там поясняват, че ако сред представителите на българските елити не се намерят такива, които да открият достойно (разумно и фактологично) опровержение на някоя от дефинираните тези, то тогава пред България се очертава реална възможност да завоюва световно значима роля при осъществяването на Четвъртата индустриална революция.

Повече информация може да откриете на сайта на фондация „ИТБИН".

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст