„Артекс“: Промените в ЗУТ не обслужват „Златен век”

Златен век

По повод  публикация на Банкер  за последните промени в Закона за устройство територията (ЗУТ), гласувани през януари на второ четене в Народното събрание, предоставяме позицията на дружествата „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД, получена в редакцията.

Във връзка с публикация в Банкеръ от 28.01.2021 г. със заглавие: „Дарявай или гази кал, бе!“ по повод на приетите от Народното събрание промени в Закона за устройство на територията, в която се замесва името на АРТЕКС и проектът „ЗЛАТЕН ВЕК“, бихме желали да се възползваме от правото си на отговор и да изразим нашата позиция.

Категорично невярно, а и лишено в голяма степен от правна логика, е твърдението, че промяната в ЗУТ, с която се уточнява, че заповедта за допълване на разрешение за строеж по чл. 154 от ЗУТ не подновява срока за започване, съответно за завършване на строежа, обслужва интересите на АРТЕКС и открива път за завършването на сградата „ЗЛАТЕН ВЕК“.

На първо място, касае се за изрично неуреден до момента въпрос в закона, който сега намира конкретна законова уредба. Досега съдилищата в практиката си са интерпретирали този въпрос по различен начин, като логиката им е била, че при издаването на заповед по чл. 154 от ЗУТ за допълване на издадено разрешение за строеж административният оран, като част от релевантните обстоятелства за издаване на акта, следва да съобрази валидността на разрешението за строеж, чието допълване се допуска.

Обръщаме внимание и на факта, че вече са на лице две решения на АССГ, с които заповедта за спиране на строежа е отменена като незаконосъобразна. Съдът е приел, че срокът на валидност на разрешението за строеж е до ноември 2022 г., когато изтичат 10 години от датата на презаверката му. В този смисъл практиката на съдилищата относно действието на заповедта по чл. 154 от ЗУТ върху валидността на разрешението за строеж, а и коментираното изменение в ЗУТ, всъщност нямат пряко отношение към проекта „ЗЛАТЕН ВЕК“ и неговото завършване. 

В мотивите си съдът цитира и съдебната практика относно новиращото действие на заповедта по чл. 154 от ЗУТ спрямо действието на разрешението за строеж, което в конкретния случай би означавало валидност на разрешението на сградата „ЗЛАТЕН ВЕК“ до 2028 година. Това становище на съда изцяло е съобразено с водещата и установена съдебна практика, наложила се много преди въпросът да бъде изрично законодателно уреден с последните януарски промени от тази година.

Твърдо заявяваме, че АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД нямат никакво отношение към приетите законодателни промени и считаме, че нападките по темата и внушенията, които някои общински съветници се опитват да правят в тази посока, са инсинуации, жалък опит за манипулиране на общественото мнение, целящ уронване имиджа и опетняване името на АРТЕКС и на проекта „ЗЛАТЕН ВЕК“.

Бихме искали да обърнем внимание и на отговора на Направление „Архитектура и градоустройство" на последните изказвания на общински съветници в СОС по темата.  НАГ определя като „груба манипулация и неотговарящи на истината твърденията на юриста на „Демократична България“ Борис Милчев, че внесените поправки обслужват рестарт на спрения строеж на АРТЕКС „ЗЛАТЕН ВЕК“:

„Във връзка с публикувани в медиите спекулативни твърдения на експерти към групата на „Демократична България“ в СОС за направените промени в Закона за устройство на територията, правим следните уточнения, които да дадат коректна информация на гражданите: Заповеди за изменения в одобрения инвестиционен проект се издават само в срока на правно действие на разрешението за строеж. Ето защо те не могат да променят по никакъв начин този срок на действие. За презаверяване на разрешенията за строеж е предвидена отделна процедура и отделен законов ред. Такива са разпоредбите на действащия в момента Закон за устройство на територията (ЗУТ) и това е тезата, която винаги е била защитавана от Направление „Архитектура и градоустройство" на Столична община.

Това е тезата на Столична община и при обсъжданията на казуса по строителството на сграда „Златен век" в район „Лозенец". Текстът, който беше приет от Народното събрание на 28.01.2021 г., пояснява действащия ред, а не го изменя – а именно указва ясно, че „заповедта за допълване не подновява срока за започване, съответно за завършване на строежа".
 
Твърдения на „Демократична България", че „внесените поправки обслужат рестарт на спрения строеж на "Артекс" – "Златен век", са груба манипулация, която категорично не отговаря на истината. За съжаление, този отговор на НАГ не е намерил място в публикацията Ви. Ние вярваме във върховенството на Закона и затова изчакваме решението и на Върховният административен съд, който вярваме ще сложи справедлив край на дискусиите по казуса и наистина ще отвори път за реализирането на „ЗЛАТЕН ВЕК“. Златният век е символ на възхода на българската култура и изкуство, и изобщо на българската държава. А това име ние ще го изковем със сградата „ЗЛАТЕН ВЕК“ като символ на този възход и на стремежа към духовно извисяване и творческо съзидание, която ще се издига високо в небето, за да овеществи идеята за възход!

„ЗЛАТЕН ВЕК“ е проект с мисия, проект със силна творческа енергия за възход и разцвет на българската архитектура, култура и писменост, в който с изключителна прецизност и творчество са вградени чисто български символи.
„ЗЛАТЕН ВЕК“ е стремеж за постигане на съвършенство и послание към всички, които са готови да сътворят новата действителност в градската среда, но стъпвайки на корените ни като народ и на историята ни. Вярваме, че модерното архитектурно изкуство има място и у нас, и сме убедени, че когато сградата бъде построена, ще стане притегателен център не само за жителите от квартала, но и изобщо за жителите и гостите на столицата. 

Уважаваме работата Ви и ценим професионализма Ви, затова вярваме, че в името на истината е недопустимо да се разпространява публично откровено манипулативни и неверни твърдения, без да се отдаде дължимото на експертите и плурализма. Всичко това влияе негативно не само върху начина, по който обществото възприема фактите, но и върху репутацията на компанията ни, която градим вече 27 години. Молим, при съобразяване с духа на коректност и обективност, основни принципи в съвременната журналистика, да публикувате отговора ни, отразяващ нашата гледна точка и тази на НАГ, цитирана по-горе.
 
 С уважение,
„АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
„АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД

Уточнение от редакцията:

За улеснение на читателя следва да поясним, че въпросната публикация е с променено заглавие, а именно:

„Ако искаш да строиш, дарявай!“

Предмет на същата са последните промени в ЗУТ, а не развитието на административните и съдебни производства във връзка със споровете около реализирането на проекта „Златен век“. Тъкмо обратното – в материала тази тема е оставена изрично без разглеждане, като не е изразена позиция относно законосъобразността на съдебните и административни актове, нито относно устройствените и проектни параметри на сградата. 

Факти са обаче позициите на строително-архитектурната гилдия, общински съветници и реакцията на Столична община в лицето на кмета Йорданка Фандъкова и главния архитект Здравко Здравков във връзка с тези позиции. 

Нещо повече – доколкото статията ни е критична спрямо регламентираната схема по ЗУТ, която принуждава нвеститорите и строителите да даряват на общината части от имотите за улична регулация, за да получат разрешение за строеж, след което да изградят за своя сметка и улица, за да бъде обектът въведен в експлоатация, тази наша позиция е в полза на строителния бранш.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст