Ковид притеснения, но и надежди за брокерите на борсата

кредит

"ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК" – 2020

От 2006 г. в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за "Инвестиционен посредник" и за "Управляващо дружество". На тази база отличава най-добре представилите се през годината дружества от двата сектора

"Елана Трейдинг" оглави подреждането като най-добър инвестиционен посредник у нас за 2019 година. 

Сега  публикуваме   поредната годишна класация за пазарното представяне на дружествата – инвестиционни посредници през 2020 година. Данните, на основата на които е направено подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от "БФБ-София" АД, използвани са и собствени изчисления на редакцията.

Класацията обхваща периода от 1 януари 2020  до 31 декември същата година.

 

Изминалата коронавирусна 2020 година ни постави пред много предизвикателства – и компаниите, и хората, и ни накара на правим трудни избори. Макар и непредсказуема, пазарът на инвестиционното посредничество у нас успя да запази спокойствие, доколкото това беше възможно. Това поне ни показва статистиката – по-висок оборот и повече сключени сделки на "Българска фондова борса" АД спрямо 2019-а. Всички трябваше да мислят преди всичко за оцеляването и след това да кроят планове за бъдещето. Това е една от причините депозитът да господства у нас като форма  за спестяване и през миналата година. Борсовата търговията вървеше на приливи и отливи. Ниската ликвидност отново бе сред най-често споменаваните пречки за развитието на фондовата борса. 

В тази ситуация индексите на БФБ очертаваха по точно ситуацията и посоката надолу, която следваха през месеците на 2020-а, с малки изключения. SOFIX продължи да губи стойност. Индексът на "сините чипове" започна годината при 568.25 пункта, а затвори през декември при 447.53 пункта. Компаниите от базата за изчисляване на индекса дружно го "подкрепяха" в падението му. Единствено индексът BGREIT, измерващ представянето на дружествата със специална инвестиционна цел, които работят в сектора на недвижимите имоти, завърши на зелена територия. 

Но докато съществува несигурността около развитието на Ковид пандемията, ваксинацията на хората, възможностите за работа и получаване на доходи трудно може да се очаква голяма активност на капиталовия пазар. Инвеститорите обаче остават в очакване на нови компании и проекти с добри идеи.

Иначе през изминалата година имаше и нови емисии от акции и облигации (общо 15), които публичните компании предложиха на борсовите играчи на "БФБ-София", и заедно с това допълниха финансовите си ресурси. "Скуеър кюб пропъртис" АД беше вписано регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. "Илевън Кепитъл“ АД излезе на фондовата борса след първично публично предлагане (IPO). Дружеството е първото на БФБ, което предоставя възможност на по-широк кръг от инвеститори да имат пряко участие в развитието на местната стартъп екосистема, която през последните години се развива все по-успешно. Според устава на дружеството, то ще разпределя не по-малко от 90% от печалбата като дивидент на своите инвеститори. Търговията с акции на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД започна на "Българска фондова борса" АД от юни миналата година. 

Но продължи и отписването  на компании от този регистър – било след търгово предложение или заради влошено финансово състояние на фирмите, или липса на интерес към тези акции.

И добрата новина е, че на БФБ има компания, която е с милиардна пазарна капитализация, вярно в лева, но все пак е важно. В края на миналата година борсовите играчи оцениха акциите на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД на 13.50 лева за един брой, което означава, че компанията струва 1 109 700 000 лева. 

През миналата година КФН отне лицензите за извършване на дейност на инвестиционните посредници – "Ваха трейд" ЕООД и на "Одесос 33" ЕООД – София. 

Данните, които получихме за  дейността на инвестиционните посредници през дванадесетте месеца на 2020 година не внесоха промени в подреждането на тези дружества в сравнение с крайното класиране на в. "БАНКЕРЪ" от 2019-а. Четири от тях успяха да вземат през този период точки по всички показатели, а това пък естествено ги постави на челните места в първата половина на класацията. Други – като "Централна кооперативна банка", не успяха да запазят позицията си в Топ 10 през 2020-а.

Общо шестнадесет от тези дружества взеха точки по отделните критерии, а девет от тях получиха възможността (съгласно правилата) да се състезават за разпределението на местата в крайното класиране.

Изчисленията показаха леки вътрешни размествания във втората половина на подреждането. Но първите пет дружества от класацията през 2019 година запазват местта си. "Елана Трейдинг" отново е на върха на класацията. И това е логично, след като фирмата от групата "Елана" бе сред номинираните по всички критерии на класацията. Резултатът й от 38 точки (от 40 максимално възможни) я направи

"Инвестиционен посредник на 2020 г."

И през изминалите дванадесет месеца на миналата година "Карол", с четири номинации (и две първи позиции по отделните критерии) запази второто място с 36 точки. Брокерите на "Първа ФБК" (и четири номинации по критериите на класацията) помогнаха на дружеството  да остане на почетната стълбица (с 25 точки).

Петицата се допълва от "Капман" (с четири номинации и една първа позиция) и "БенчМарк Финанс". 

През дванадесетте месеца на миналата година трима от банковите инвестиционни посредници спечелиха точки по отделните критери, но нито един от тях не успя да се нареди сред номинираните в крайното класиране.

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

МЯСТО     ДРУЖЕСТВО                                                            ТОЧКИ

1.               "Елана Трейдинг" АД                                                    38

2.               "Карол" АД                                                                     36

3.               "Първа ФБК" ЕООД                                                       25

4.               "Капман" АД                                                                   24

5.               "БенчМарк Финанс" АД                                                20

6.               "АБВ Инвестиции" ЕООД                                             19

7.               "Евро – Финанс" АД                                                       18

8.               "София Интернешънъл Секюритиз" АД                      11

9.               "Реал Финанс" АД                                                            7

Забележка: Максималният брой точки е 40.

 

Изминалата 2020-а не беше по-различна за борсовата търговия у нас от всяка друга преди това. Вярно, оптимизмът и големите ръстове в цените на акциите по света не успя да се прехвърли и на "БФБ-София". Интересът към  сключване на сделки бе на приливи и отливи, за което влияние оказа и пандемията от коронавирус, която завладя света и страната ни от средата на март. Неясната картина за развитието й, затварянето на граници и предприятия, свиването на приходите на хората и фирмите безспорно се отрази на инвестиционната активност през първото и второто тримесечие. Летните месеци донесоха някакъв оптимизъм за справяне с положението и силен оборот, който след новият локдаун  през четвъртото тримесечие се сви отново. В тази ситуация показателят

оборот на "БФБ-София"

въпреки негативните настроения на инвеститорите показа повишение. Борсовите играчи превъртяха ценни книжа за над 644 млн. лева, което е с 22.90% повече спрямо 2019-а. Както обикновено, представянето на банковите инвестиционни посредници е повече от скромно, а в края на декември само един от тях – "Централна кооперативна банка", попадна сред номинираните по този показател.

Нито едно от дружествата през миналата година не успя да прескочи гросмайсторската граница от 100 млн. лв. оборот, но първите шест в подреждането са с по над 50 млн. оборот. "Елана Трейдинг" убедително е начело с оборот от 95.88 млн. лева. "Евро – Финанс" е най-близкият преследвач. Неговите брокери са превъртели в своите покупко-продажби 91.44 млн. лева. Тройката се допълва от "Карол". По неговата сметка се водят договори на обща стойност 72.52 млн. лева. 

Небанковите инвестиционни посредници се представят отлично и през дванадесетте месеца на миналата година и по показателя

сключени сделки на "БФБ-София"

Прави впечатление силното първо тримесечие, което е последвано от спад при повечето от дружествата в следващите месеци. Все пак са сключени повече сделки през миналата година – 115 542, спрямо 2019-а, когато статистиката показва 82 562 контракта. Двойно повече е и броят на изтъргуваните книжа – над 604 млн. срещу 330 милиона.  "Карол" отново е лидер, както бе и в последните няколко годишни класации. Неговите брокери са реализирали общо 40 578 покупко-продажби през периода. "Елана Трейдинг" отново го следва като първи подгласник с общо 24 625 сделки, а "БенчМарк Финанс" е на третата позиция – с 13 347 договора. Близо до тях е "Първа ФБК" с 11 592 покупко-продажби. Дружествата, които допълват Топ 10 по показателя имат по по-малко от десет хиляди сделки по сметките си.  

В Топ 10 на инвестиционните посредници по брой контракти през периода е и един от регионалните брокери. Варненския "Реал Финанс" се отчита с 883 договора.

"Обединена българска банка" и "Централна кооперативна банка" също са сред брокерите с най-много сделки.  

През миналата година българските фирми активно финансираха бизнеса си с емисии от нови акции и облигации, като успяха да привлекат някаква част от свободните средства на инвеститорите. Девет от лицензираните инвестиционни посредници са били ангажирани с подготвката на проспекти за различен тип ценни книжа. Споменатите  емисии  не успяха да направят "БФБ-София" по-атрактивна за инвеститорите. "Елана Трейдинг" и "Капман" са с най-много проспекти през периода. Те са подготвили документите на пет компании и оглавяват  подреждането по показателя

брой емисии на акции и облигации

"АБВ Инвестиции" има на своята сметка три проспекта, одобрени от Комисията за финансов надзор. "Карол" е с две емисии, които са стигнали до листване на фондовата борса. А други пет инвестиционни посредници са работили по един проект. През миналата година няколко от брокерите са подпомагали и процедурите по обратно изкупуване на акции в полза на различни компании. Някои от публичните компании сами подготвиха проспектите си и така намалиха активността при брокерите.

Частните платформи за търговия на фондовата борса през Интернет продължават да разширяват дейността си и в този сегмент като привличат нови абонати с по-благоприятните условия за търговия, показва проучването на в. "БАНКЕРЪ". Тъй като обаче липсват публични данни за всички тези алтернативни web базирани системи, то и  подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София

е донякъде условно. Информация за този пазар получавахме през миналата година от няколко платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"). През първата платформа са търгували 27 107 човека, втората е ползвана от 13 591 кленти, а третата – от 10 618 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 2165 клиенти. Общо 1786 инвеститори са търгували през EFOCS. Данни за периода получихме и от "София Интернешънъл Секюритиз" – за 143 клиенти, и от "Първа ФБК" – за 76 абонати.

Класирането по показателя "електронна търговия на БФБ-София“ е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. 

Изчисленията показват, че в края на миналата година "Карол" е на първо място в подреждането по показателя. Дружеството е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и е с най-висок оборот. "Елана Трейдинг" пък е с най-много клиенти. 

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Трейдинг" е един от първите инвестиционни посредници в България, който вече 30 години заема водеща позиция в търговията на финансовите пазари и инвестиционно банкиране, и е част от една от най-старите български финансови институции – "ЕЛАНА Финансов холдинг". Инвестиционният посредник предлага три платформи за електронна търговия на всички пазари: ELANA BG Trader (за "БФБ-София"), FOREX359 (за валутна търговия), ELANA Global Trader (с най-голямото разнообразие от инструменти на над 30 борси в света и на Forex). Анализите на компанията се публикуват от Thomson Reuters, Bloomberg, Standard & Poor’s Capital IQ, FactSet и други водещи международни информационни компании.  "ЕЛАНА Трейдинг" е ексклузивен партньор за българския пазар на американската брокерска компания Auerbach Grayson от 1998 г. насам, а е част и от брокерска мрежа в 123 страни. Дружеството е дългогодишен партньор на европейската Saxo Bank за България при предлагане на търговия на световните финансови пазари. "ЕЛАНА Трейдинг" се представлява от председателя на съвета на директорите Радослава Масларска и от изпълнителния директор Момчил Тиков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст