Текстилният бранш оцелява на вътрешния пазар

шивачки

Предприятията от текстилния бранш запазват конкурентоспособността си въпреки тежката ситуация в Европа и в света и въпреки вътрешните трудности пред отрасъла. Спад през миналата година безспорно има. Коронавирусът направи несигурен европейския текстилен пазар, както и прогнозите за бъдещото му развитие. Във всеки случай средствата, отделяни за инвестиции, за нови колекции и за разширяване ще бъдат по-малко, което ще се отрази и на свързаните със сектора пазари.

Намалелите поръчки поставят много въпроси пред бъдещето на бранша. Причините за спада трябва да се търсят не само в кризата, а и в непривлекателната за младите хора професия, ниското заплащане и затварянето на средните училища. Всичко това изостри вътрешната конкуренция и стимулира сивия сектор. 

Сред основните трудности, стоящи пред производството на текстил и облекла, е и липсата на собствена суровинна база. Налага се внос от Турция, Австралия, ЮАР, Египет и други страни. В същото време предприятията ни работят преди всичко за външния пазар, тъй като в България се продава малко количество от тези стоки. Основната част от износа – около 90%, е насочена към държави от Евросъюза. На първо място в експортната листа са Германия, Италия и Гърция. 

Експертите обаче са единодушни, че секторът продължава да бъде конкурентен, запазвайки основното си предимство: гъвкавостта, която включва изпълнение на малки серии при високо качество, за кратки срокове и на конкурентни цени. 

Фирмата

"Велбъжд" АД – Кюстендил

е специализирана в производство и търговия на вълнени и вълнен тип прежди и изделия от тях. Мажоритарен акционер е "Велбъжд Стил" АД, който притежава 65.78% от капитала.

През миналата година нетните приходи от продажби на дружеството се увеличават със 7.7% спрямо 2019-та. Паричните постъпления от вътрешния пазар са за 690 хил. лв. и са намалели с 9.6 на сто. Износът обаче е 930 хил. лв., като има ръст от 161.9 на сто. 

Като следствие от намаляването на приходите и увеличаването на разходите "Велбъжд" завършва миналата година с нетна загуба от 191 хил. лв. при печалба от 19 хил. лв. за 2019-та.

"Декотекс" АД,

е специализирано в производство на нетъкани подови покрития (тъфтинг). Предприятието продава изделията си чрез мрежата на търговските вериги, но при пандемията поръчките са намалели и това оказва негативно влияние върху приходите му. 

Все пак свитите постъпления се компенсират с парите от продажбата на електроенергия, произведена от когенерационната централа на фирмата и в края на 2020-та тя е на печалба. 

"Каппа технолоджи" АД – Сливен е мажоритарният собстевник на 91.94% от капитала на "Декотекс". От печалбата за 2019 г. бе изплатен дивидент от по 0.025 лв. за една акция. 

След март миналата година

"Мак" АД – Габрово

продължава дейността си с минимални отклонения от установения режим на работа, наложени от въведените мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19. Предприятието е един от най-големите производители у нас на памучен текстил и конфекция на специализирано униформено и работно облекло. 

Въпреки проблемите през първото полугодие на 2019-та, към края на декември то отбелязва ръст на общите приходи. Основният дял в тях е от продажбата на тъкани и конфекция, произведена от дъщерната фирма "МАК-В" ЕООД. 

"Дюкер" ООД – Габрово владее 79.66% от капитала на "Мак". Георги Бижев, който е председател на борда на директорите, пък притежава 7.16% от акциите с право на глас. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст