Въздушният транспорт трупа още загуби от пандемията

летище "Гетуик"

Някои бизнеси претръпнаха и дори се възползваха от извънредното положение и мерките срещу разпространението на коронавируса. А въведените противоепидемични мерки в страната се отразили позитивно на оборота в сектора на услугите. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт. Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Други бизнес услуги“.

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на миналата година общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 8.7% спрямо третото тримесечие на 2020 година. 

За четвърто поредно тримесечие се наблюдава спад при въздушния транспорт – макар и само с 0.9 процента. Върху бранша продължава да тежи затварянето на границите, ограничаването на пътувания и най-вече "свалянето" на самолетите на земята. 

Най-голям ръст се наблюдава при дейността складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта – с 15.1%,  след като в периода между юли и септември имаше ръст от само 2.5 процента. 

В същото време увеличение е отбелязано и при пощенските и куриерските услуги (+3.7%). Пазарът на пощенски услуги у нас е динамичен и разнообразен откъм участници.  Дори се пука по шевовете заради прехвърлянето на голяма част от търговията в ковид ситуацията към електронната търговия. Много хора предпочитат този тип на доставка на стоки, а ограниченията за пазаруване и придвижване вкара сред клиентите на куриерите и нови групи от населението, извън младежите, които отдавна ползват този канал за пазаруване.

При водния и сухоземния транспрот за второ поредно тримесечие се наблюдава растеж, макар че той и в двата сектора е двойно по-нисък спрямо третото тримесечие. 

 

Годишни изменения 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 1.5% под равнището на същото тримесечие на 2019 година. Най-голям спад е отчетен при „Въздушен транспорт“ – с 57.7%, и „Воден транспорт“ – с 26 на сто. 

Увеличение обаче има при „Пощенски и куриерски услуги“ – с 16.4%, и „Сухопътен транспорт“ – с 3.6 процента.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст