Българската “Алтерко” ще опита да се разрасне в Китай

Димитър Димитров

Българският производител на IoT продукти "Алтерко" обяви в петък, че планира да създаде съвместно предприятие в Китай с дългогодишен партньор на подразделението си "Алтерко Роботикс". "Алтерко" първоначално ще притежава 30% от компанията с опция впоследствие да увеличи дела си до 80 процента.

Седалището на компанията ще бъде в Шанхай, където "Алтерко Роботикс" произвежда повечето от своите продукти. Съвместното предприятие ще бъде регистрирано с капитал в размер на близо 13 хил. евро или около 100 000 юана. Целта на съвместното предприятие е да подпомогне разрастването на Allterco в Азия и да оптимизира логистиката в региона.

Според информацията, поместена на сайта на ИТ компанията, групата на „Алтерко“ АД е телекомуникационен лидер с над 15-годишен опит в сферата на мобилните услуги и продукти с добавена стойност, които предоставят възможности на бизнеса да се възползва от предимствата на мобилните разплащания, мобилните портали и мобилния маркетинг. Групата има покритие в целия свят чрез директни отношения с над 20 мобилни операторa, които осигуряват достъп до над 1 милиард крайни потребители. Тя разполага с офиси в 7 държави на 3 континента и има над 100 служители от повече от 10 националности. Групата си партнира с над 300 корпоративни клиенти, които генерират над 20 млн. лв. годишен оборот.

В последния финансов отчет на дружеството е посочено, че нетната печалба за 2020 г. е в размер на 13,94 млн. лв. спрямо печалба от 7,2 млн. лв. за предходната година. Приходите от продажби на консолидирана основа към края на декември са нараснали с 40% спрямо година по-рано до 46,8 млн. лв. Приходите от продажби на стоки са нараснали с 88%, докато приходите от услуги с добавена стойност (телекомуникационни услуги) са намели с 48,24%. Финансовите приходи за 2020 г. са намалели с 56,22% в сравнение с предходната година.

Разходите са нараснали с 6% до 35,8 млн. лв. В края на 2020 г. дружеството отчита обезценки на инвестицията си в дъщерно дружество, опериращо на азиатския пазар в размер на 480 хил. лв. и обезценка на вземания в размер на 41 хил. лв., което представлява намаление с 90,56% в сравнение с предходната година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст