Фич повиши кредитния рейтинг на облигациите на БЕХ

БЕХ

Рейтинговата агенция "Фич" повиши кредитния рейтинг на необезпечените и неподчинени облигации на "Български енергиен холдинг“ ЕАД до ниво "ВВ" от "ВВ-", и присъди рейтинг на възстановяване от "RR4" на този клас дългови инструменти, съобщиха от държавната компания.

Кредитният рейтинг на емитента (БЕХ) в чужда и местна валута остава непроменен – на ниво "ВВ" с "положителна перспектива“. Рейтингът е премахнат от "Критерий под наблюдение“ (КПН).

Промяната отразява прилагането на актуализирания "Критерий за възстановяване на корпоративния рейтинг и рейтинга на финансовите инструменти“ на "Фич" спрямо необезпечения и неподчинен рейтинг на БЕХ, който бе поставен, заедно с корпоративния рейтинг на емитента, в "Критерий под наблюдение“ след публикуването на актуализираните критерии на  9 април тази година.

Освен отбелязаната промяна в критериите, друг фактор, който благоприятства повишаването на кредитния рейтинг на държавната компания, е очакваното намаляване на задълженията на дъщерните дружества в структурата на "Български енергиен холдинг“ ЕАД. От рейтинговата агенция изчисляват, че към края на миналата година около 40% от дълга на консолидирано ниво принадлежи на компанията-майка, а останалите 60%  – на дъщерните дружества. Очакванията са, че дългът на ниво дъщерни дружества ще се свие съответно до 50% към края на тази година и до под 20% към края на 2023 г., вследствие от падежирането на предоставеното през 2016 г. държавно финансиране на "НЕК" ЕАД.

"Български енергиен холдинг” ЕАД е дружество, обединяващо компании, развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия, пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища. Групата на БЕХ заема водеща позиция на пазара на природен газ и електроенергия в България, както и в региона посредством износа на електроенергия. Дружеството е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи.

Групата също е общественият доставчик и на електроенергия, и на газ в България и затова е стратегически значимо държавно дружество. 

"Български енергиен холдинг” ЕАД или неговите дъщерни дружества участват в  четирите проекта за междусистемни връзки между България и Гърция, Румъния, Сърбия и Турция, които са на различни етапи на развитие.

 

Във връзка с Решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обнародвано в "Държавен вестник", брой № 34 от 23 април 2021 г., обявеният от БЕХ на 21 април тази година конкурс за избор на един член (представител на държавата) в Надзорния съвет на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, се спира.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст