Фич повиши кредитния рейтинг на облигационните емисии на БЕХ

БЕХ

Рейтинговата агенция Фич повиши кредитния рейтинг на необезпечените и неподчинени облигации на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД до ниво ‘ВВ’ от ‘ВВ-’. Също така присъди рейтинг на възстановяване от ‘RR4’ на този клас дългови инструменти, съобщават от пресцентъра на държавния енергиен холдинг. 

Кредитният рейтинг на Емитента (БЕХ ЕАД) в чужда и местна валута остава непроменен – на ниво ‘ВВ’ с „положителна перспектива“. Рейтингът е премахнат от „Критерий под наблюдение“ (КПН).

Друг фактор, който благоприятства повишаването на кредитния рейтинг, е очакваното намаляване на задълженията на дъщерните дружества в структурата на БЕХ. От рейтинговата агенция изчисляват, че към края на 2020 г. около 40% от дълга на консолидирано ниво принадлежи на компанията-майка, а останалите 60%  – на дъщерните дружества. Очакванията са, че дългът на ниво дъщерни дружества ще се свие съответно до 50% към края на 2021 г. и до под 20% към края на 2023 г., в следствие от падежирането на предоставеното през 2016 г. държавно финансиране на Националната електрическа компания (НЕК) ЕАД.

Според последните известни финансови отчети НЕК в края на септември 2020 г. общите задължения на компанията са били за малко над 4 милиарда лева и са се покачили, спрямо третото тримесечие на 2019 г. По-голямата част от тези задължения са по отпуснатите заеми от БЕХ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст