Пазаруването онлайн ще става по-сигурно и без агресивни реклами

търговия с храни онлайн

Цифровата трансформация променя начина ни на пазаруване. През декември 2020 г. Комисията предложи законодателен акт за цифровите услуги – законодателни правила, които следва да подобрят безопасността на потребителите от ЕС в онлайн платформи и пазари.

Евродепутатите настояват потребителите да се намират в безопасност при пазаруване онлайн по същия начин, както и при пазаруване в традиционни магазини. Платформи като eBay и Amazon трябва да вземат мерки срещу търговци, продаващи фалшиви или опасни продукти, и да спрат измамите на своите сайтове. Затова ЕП предложи стъпки за борба с вредното и незаконното съдържание онлайн, без да се ограничава свободата на словото, както и за даване на потребителите на по-голям контрол относно рекламите в интернет.

В процес на подготовка са правила за изкуствения интелект. Парламентът създаде специална комисия по темата и подчертава, че правилата трябва да отговарят на нуждите на хората. Депутатите направиха предложение за режима на търсене на отговорност, когато технологиите с изкуствен интелект нанесат вреди на потребителите.

В същото време европейските потребители често купуват стоки от страни извън ЕС и това налага нуждата от международно сътрудничество за защита на потребителите. Китай е най-големият доставчик на стоки за ЕС, затова Комисията работи по план за засилване на безопасността на китайските продукти, продавани онлайн.

Правото на поправка на продуктите

През ноември 2020 г. ЕП прие доклад за устойчив единен пазар, в който призова Комисията да утвърди правото на поправка на продуктите. Поправките трябва да станат привлекателни и ефективни за потребителите, настояха депутатите. Освен това те искат да е ясно обозначен очакваният срок на годност и да се насърчи многократното използване, включително чрез гаранции за стоки втора употреба. Освен това ЕП иска мерки срещу проектирането на продукти по начин, който ги прави остарели или непотребни след известно време, както и въвеждане на общо зарядно устройство за мобилни апарати.

Комисията подготвя правила за правото на поправка на електронни уреди, както и законодателство, което ще задължи обозначаването на екологичния ефект от продуктите, за да могат потребителите да правят сравнения.

Преглед на директивата за продажба на стоки, който се очаква през 2022 г., ще засегне въпроса дали да се удължи задължителният гаранционен срок от две години. Комисията също така провежда публична консултация за нови правила, които ще въведат изисквания за устойчивост на продуктите, ще намалят отпадъците и ще ограничат опасните химически вещества в електронните, текстилните продукти и мебелите.

Ограничаване на агресивните реклами

Гарантирането на защитата на потребителите е отговорност на държавите членки, но ЕС може да координира и подкрепя процеса. Сред приетото законодателство са директива за по-доброто прилагане и модернизацията на правото за защита на потребителите и правила за колективните потребителски искове.

Някои групи потребители имат нужда от специфични форми на защита – например, децата, възрастните хора и хората с увреждания. Комисията планира да обърне внимание на онези, които нямат достъп до интернет, финансово уязвими потребители и децата. Тъй като децата са особено податливи на реклами, Парламентът е одобрил по-високи изисквания към доставчиците на аудиовизуални медийни услуги.

Какво предстои 

Парламентът работи по програма за защита на потребителите за периода до 2025 г. Акцентът е върху пет ключови области: зелен преход, цифрова трансформация, ефикасна защита на правата на потребителите, специфични нужди на някои групи и международно сътрудничество.

Европейският съюз си е поставил за задача да постигне климатична неутралност до 2050 г. Насърчаването на устойчиви модели на потребление, рециклирането и многократното използване на ресурси в рамките на „кръгова икономика“ могат да помогнат за това.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст