ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Въглищните централи на Западните Балкани са най-големият замърсител

тец на въглища сащ

В момента Северна Македония е единствената държава в Западните Балкани, която потвърди, че ще се откаже от въглищата. Плановете са Скопие да премине на друг вид енергия  до 2027 година. В началото на месеца страната стана част от Алианса Powering Past Coal, основан през 2017 година от Великобритания и Канада. 

Нов доклад на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух  и Bankwatch, мрежа от  групи за защита на околната среда и правата на човека в Централна и Източна Европа разкри, че през 2019 г. 18-те централи, работещи с въглища, разположени в Западните Балканите емитират двойно повече серен диоксид (SO2) от 221 електроцентрали в ЕС, се казва в анализ на emerging-europe.com.

Тези данни са в ярък контраст с 2015 г., когато емисиите на SO2 за производството на електроенергия от въглища в тогавашния ЕС28 са били с 20% по-високи от тези в страните от Западните Балкани.

В доклада , публикуван преди  седмица, се твърди че някои отделни въглищни електроцентрали излъчват повече вредни емисии от цели държави в ЕС. Например централата "Никола Тесла" в Сърбия надвишава общите емисии на SO2 на най-големия замърсител в блока – Полша.

Когато се разглеждат емисиите от произведена електроенергия, "Углевик"  в Босна и Херцеговина с 50 тона серен диоксид на гигават час е най-големият замърсител. За сравнение, "Белхатув" в Полша, най-замърсяващата електроцентрала в ЕС, емитира много по-малко емисии – 1,1 тона серен диоксид на гигават час.

ЕС е затворил 30 въглищни централи от 2016 г. насам и се привежда в съответствие с Директивата за индустриалните емисии и намаляване на замърсяването. Това не е така за региона на Западните Балкани, където правилата за контрол на замърсяването са били многократно нарушавани.

От 2018 г. 17 от 18-те електроцентрали на въглища в Западните Балкани са под законово задължение да прилагат Директивата на ЕС за големите горивни инсталации. Това би трябвало да доведе до значителни незабавни спадове на въглеродния диоксид и прахови частици до края на 2027 г.

Според доклада това не се случва, а напредъкът е "бавен и непълен“.

"Тези констатации показват спешната необходимост от прекратяване на производството на електроенергия с въглища в Западните Балкани, както и спешни подобрения в контрола на замърсяването на тези централи в близките години“, казва Давор Пехчевски, координатор на кампанията срещу замърсяването на въздуха на Балканите в Bankwatch.

"Превръщането на въглищата в енергиен източник от миналото ще бъде огромна полза за страните от Западните Балкани, които се стремят да подобрят здравето на своето население. Това също би помогнало в техните стремежи за членство в ЕС и би поставило курс за всеобхватен преход от всички изкопаеми горива за целия ЕС и региона на Енергийната общност през следващите десетилетия.", добави той. 

Редица организации призовават Генерална дирекция "Енергетика" на Европейската комисия да осигури по-силни, ефективни и възпиращи инструменти за налагане на санкции срещу нарушения на Договора за енергийната общност. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст