ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ББР с обновена гаранционна програма за фирми, засегнати от Ковид

Сграда ББР Българска банка за развитие

"Българската банка за развитие" е разработила обновена гаранционна програма за подкрепа на фирми, засегнати от Covid-19, която ще бъде представена за одобрение от Европейската комисия, съобщават от банката.

Максималният размер на финансирането вече ще бъде до 3 млн. лв., независимо от размера на компанията.  Програмата е отворена за всички сектори на икономиката и се прилага от търговските банки партньори за цялата територия на страната. "Българска банка за развитие" предоставя гаранционно покритие в размер на 80% от главницата на кредита по мярката.

Фирмите вече ще бъдат информация дали са одобрени за кредитиране до пет работни дни след предоставяне на всички необходими документи, а усвояването на средствата ще е възможно до десет работни дни. 

Условието  да се получи финансова подкрепа по програмата е компаниите да имат приключени минимум три финансови години, поне една от които да е завършила с печалба.

Срокът за погасяване на кредити е до 7 години с възможност за до тригодишен гратисен период.

А като потвърждение за вярата на собствениците в проекта и фирмата си и възможностите за развитие, търговските банки партньори по програмата ще изискват като обезпечение лични гаранции от собствениците на фирмите. Компаниите могат да кандидатства за финансиране по обновената гаранционна програма на ББР  до 20 декември 2021 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст