Общо 9.42 млрд. лв. са отсрочените заеми заради Covid-19

пазари

Състоянието на икономиката продължава да е определящо за дейността и резултатите на банковия сектор. Влияние върху финансовия му резултат оказват динамиката при кредитната активност, нетния лихвен доход и нетния доход от такси и комисиони, ниските лихвени проценти. Трябва да се отбележат и разходите за обезценки и начислени провизии, както и управлението на качеството на кредитния
портфейл. Това отбелязват от Асоциацията на българските банки в своя тримесечен информационен материал  “Икономиката и банковият сектор на България – второ тримесечие на 2021 г.”
По-ниските разходи за фондове за преструктуриране и схемата за гарантиране на депозитите, както и някои еднократни ефекти при отделни банки, като получени дивиденти, също оказват влияние върху финансовия резултат на системата.  

През второто тримесечие на тази година банковият сектор отчита спад на нетната печалба от 11.5% на тримесечна база до 309.2 млн. лева. За сравнение, през второто тримесечие на 2020-а тя беше в размер на 219.1 млн. лева.

В края на март 2021 г. изтече срокът за подаване на заявления по предложения от Асоциацията на банките в България и утвърден от БНБ през април миналата година Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, от който се възползваха редица домакинства и нефинансови предприятия.
В крайна сметка към края на юни общият брутен размер на отсрочените кредити по Реда за отсрочване е 9.42 млрд. лв., от които 7.35 млрд. лв. за предприятия и 2.07 млрд. лв. за домакинства.
Делът на необслужваните кредити средно за банковата система спада до 4.58%, според изчисления на базата на данни от управление „Банков надзор“ на БНБ.
В края на второто тримесечие при нефинансовите предприятия този дял остава без промяна – 5 на сто. Спрямо предходното тримесечие при жилищните кредити нивото се понижава до 2.46 процента. Делът на необслужваните потребителски кредити също спада, но е 6.43% в края на юни.

Средните лихвени проценти по новодоговорените кредити и срочни депозити задържат достигнатите ниски стойности.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст