По-малко кредити, но с по-голям размер

БНБ сграда

По-малко кредити са изтеглили предприятията от секторите Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) към края на второто тримесечие на тази година. Броят им намалява на годишна база с 1.9 процент. Общият им размер обаче се увеличава с  6.3% и в края на юни са на стойност 67.76 млрд. лева, съобщават от БНБ.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на второто тримесечие са 142 хил. броя, като спадат на годишна база с 4.3 на сто. Те са в размер на 35.90 млрд. лева, като нарастват с 3.1% на годишна база. Спрямо края на първото тримесечие търсенето на кредити в сектор Нефинансови предприятия нараства, но размерът им се намалява.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (26.5%), Преработваща промишленост (21%) и Операции с недвижими имоти (10.7%).
Към края на юни тази година в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв., които са с дял от 74.5% от всички заеми.

Ситуацията в сектор Финансови предприятия е малко по-оптимистична. Кредитите в края на второто тримесечие на тази година са 0.9 хил. броя, като нарастват на годишна база с 12 на сто. Сумата, която  е изтеглена от тях е 4.75 млрд. лева. По този показател се отчита нарастване със 7.9% на годишна база.

На тримесечна база броят на кредитите на сектор Финансови предприятия нараства с 6.6%, а размерът им – с 6 на сто.
Към края на юни в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 98.3 процента.

В края на юни в сектора Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата са изтеглени по-малко кредит. Броят им намалява на годишна база с 1.8%, като достига 2.78 млн. броя. В същото време размерът им нараства на годишна база с 10.4%, като тези заеми са на стойност 27.11 млрд. лева.

В края на юни в сравнение с края на март тази година броят на тези кредити нараства с 0.3%, а размерът им – с 3.9 на сто.
В общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. като те са с дял от 22.7% от всички заеми.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст