ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Лихвите по кредитите леко тръгнаха нагоре

лихви

Средните лихвени проценти по повечето кредити са се покачили към края на юли.

По бизнес кредитите се забелязва леко повишение на лихвите по заемите до 1 млн. евро, отпуснати в лева, е с 0.02% на месечна база. По заемите за бизнеса над тази сума увеличението на лихвата е по-чувствително – с 0.64% на месечна база. При новоотпуснатите кредити за фирмите в евро също има повишение – съответно с 0.15% при тези под 1 млн. евро, и с 0.09 на сто за тези над 1 млн. евро, показва актуалната статистика на БНБ.

И при потребителските кредити има покачване на средните лихвени проценти – с 0.64% до 8.43 на сто средна лихва. Промени при лихвите по жилищните кредити не се забелязват. 

Към края на юли 2021 г. кредитите за неправителствения сектор са 68.065 млрд. лева. Те се увеличават на годишна база със 7.2%, като се наблюдава и леко ускорение спрямо юни месец, когато бе отчетено 6.4% годишно повишение.

Тази тенденция се диктува от заемите за бизнеса, които нарастват с 4.6% на годишна база през юли 2021 г. при 3.2% годишно повишение през юни и в края на месеца достигат 35.938 млрд. лв. 

Кредитите за домакинствата са 27.438 млрд. лв. и спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 10.8%. Жилищните кредити са 13.125 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 15.1% при 14.5% годишно увеличение през юни. Потребителските кредити възлизат на 12.746 млрд. лв. и се увеличават с 9.3% на годишна база.

Лекото покачване на лихвите по кредити на няколко пъти бе прогнозирано от икономистите на БНБ. В последния си икономически преглед централната банка посочи, че през втората половина на 2021 г.  лихвеният процент по новите депозити ще остане близък до 0%, докато при лихвите по кредитите ще има слабо покачване.

Лихвите по влоговете ще останат на тези неизгодни за спестителите нива заради "продължаващия значителен приток на привлечен ресурс и високата ликвидност в банковата система", казват от централната банка. Движението на лихвените проценти по кредитите БНБ обуславя с влиянието на прогнозираното повишение на дела на необслужваните кредити в банковите портфейли с изтичането на удължените срокове за отсрочване на задължения на клиентите на банките – т.нар. мораториум по кредитите.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст