Инфраструктурните проекти – ключови за Вертикалния газов коридор

Андрей Живков

Регионалните инфраструктурни проекти са от ключово значение за реализация на Вертикалния газов коридор за доставки от юг към север. А газопроводът Eastmed, чрез свързването му със съществуващите газопреносни мрежи в Гърция и България, ще осигури достъп на страните от региона до находища в Кипър, Израел и Източното Средиземноморие.

Това каза министърът на енергетиката Андрей Живков пред участниците в Петия енергиен форум за Югоизточна Европа, който се провежда в Солун. 

Той изтъкна, че подобряването на инфраструктурните връзки в региона, включително и в енергийния сектор, е необходимо условие за задълбочаване на икономическото сътрудничество между държавите. Живков очерта дългосрочните ефекти от този процес, сред които създаването на нови вериги на доставки и нови работни места, по-устойчива интеграция на икономиките и подобряване на благосъстоянието на обществото.

Министърът изтъкна развитието на газовата инфраструктура в България като добър пример за укрепване на регионалната междусистемна свързаност и подобряване на енергийната сигурност. По думите на енергийния министър, сред най-важните проекти в тази област са интерконекторът Гърция – България и терминалът за втечнен природен газ край Александруполис. Чрез тях регионът ще разполага с достъп до различни източници и маршрути за доставка на природен газ.

Проектът за изграждане на междусистемна връзка Гърция – България е ключов за нашата страна и за региона поради стратегическата си роля за осигуряване на енергийна диверсификация, подчерта министър Живков. Като част от развитието на Южния газов коридор, чрез тази връзка държавите от Югоизточна и Централна Европа ще имат достъп до алтернативни доставки от Каспийския регион и възможност за внос на втечнен природен газ.

Интегрирането на Западните Балкани е изключително важно от гледна точка на гарантиране на енергийната сигурност, посочи министър Живков и припомни, че този процес бе приоритетна тема на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Активното регионално сътрудничество в Югоизточна Европа ще допринесе за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на енергийни ресурси, повишаване на енергийната сигурност и засилване на конкурентоспособността на икономиките, каза в  заключение министър Живков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст