Повишиха цената за изкупуване на акциите на ЧЕЗ-фирмите

чез прага

„Йистърн Юръпиън Електрик къмпания“ Б.В., Кралство Нидерландия, е изпратило уведомление, придружено с нови коригирани проекти на търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване акциите на миноритарните акционери в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и в „ЧЕЗ Електро България“ АД, съобщиха от двете фирми.

Припомняме, че Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на тези оферти на 30 август, което наложи тяхното коригиране.  

Преди това Комисията за защита на конкуренцията разреши на„Йистърн Юръпиън Електрик къмпания“ Б.В. да закупи мажоритарните дялове в двете дъщерни фирми от групата на „ЧЕЗ“. В резултат на това възникна и задължението за купувача да отправи търгово предложение към по-малките притежатели на ценни книжа от ЕРП компаниите.

Търговият предложител притежава пряко 1 291 760 обикновени акции, представляващи 67% от капитала на „ЧЕЗ Разпределение“. Мажоритарният собственик иска да изкупи книжата, които не притежава – 636 240 броя (33%), но по по-висока цена – 291 лева. В предната оферта тя бе за 278.88 лева всяка.

„Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани“ Б.В. закупи 3350 обикновени акции, представляващи 67% от капитала и гласовете в общото събрание на „ЧЕЗ Електро България“. Офертата от мажоритарния собственик е за останалите 1650 обикновени акции или 33%, които не притежава. Цената за една акция сега е повишена до 26 904 лева за един брой при  26 070 лева преди коригирането на офертата.

„Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани" Б.В. не предвижда промени в дейността на двете дружества или в стратегията  в близките години.

Непряк собственик на 100% от капитала на „Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани“ Б.В. е „Еврохолд България“ АД

Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по коригираните търгови предложения.

 

"ЧЕЗ Електро България" АД

е компанията, която снабдява с електроенергия над 2 милиона крайни потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа в Западна България. Общо 67% от акциите й бяха притежание "ЧЕЗ" а.с. Чешка Република преди да ги продаде на „Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани" Б.В. Останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери – фирми и индивидуални инвеститори.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД

е дружеството, което отговаря за поддържането на мрежата и доставянето на електрическа енергия до потребителите в Западна България. Негов мажоритарен собственик е ЧЕЗ а.с. – Чешка Република, която притежава 67% от капитала на дружеството. Останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст