ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Работодатели и синдикати с ново предложение към Стефан Янев

Стефан Янев мин. председател

Национално представителните организации на работодателите и на работниците, и служителите, изпратиха писмо до министър-председателя Стефан Янев, заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов и министъра на финансите Валери Белчев с искане за конституиране на Комитет за наблюдение по Следващо поколение Европейски съюз с подкомитети на Националния план за възстановяване и устойчивост и на Фонда за справедлив преход, включително и на прилагането на финансови инструменти.

Този Комитет, съвместно с Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство (СП) 2021-2027 г., ще обхване всички представители на държавната администрация и на заинтересованите страни. При неговото създаване може да се използва утвърдената структура и работни практики на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство.

Подобен подход би довел до синергия и по-добра координация и допълняемост на интервенциите и планирането на инвестициите от всички европейски фондове, включително Фонда за справедлив преход, които в момента не са обхванати от системите за граждански контрол и поставят риск от критични бележки от страна на Европейската комисия. Логично приложно поле на функциите на подобен Комитет за наблюдение биха били и всички финансови инструменти – включително тези, администрирани от Фонда на фондовете, които в момента също остават извън обхвата на граждански контрол и по тази причина са повод за критики и опасения за непрозрачни схеми и други непазарни практики, смятат работодатели и синдикати.

И посочват, че информация за прилагането на финансовите инструменти и постигнатите на тази основа ефекти не се предоставя системно нито в Комитетите за наблюдение на програмите към СП, нито в Комитета за наблюдение на самото СП.

"Разчитаме, че допълването на дейностите по наблюдение и контрол върху всички интервенции със средства от европейските фондове и съответното национално съфинансиране ще повиши ефективността, доверието и прозрачността на тези процеси, прилагайки по най-добър начин разпоредбите и добрите практики на Европейския съюз и ще създаде дълготраен положителен ефект за нашата страна. В допълнение – подобен комплексен обхват ще позволи набирането на сравнима и достоверна информация и поставянето на обективна и системна основа на дискусията за намирането на оптимално съотношение между инструментите и мерките по различните области на интервенции, както и относно съотношението между пряката безвъзмездна финансова подкрепа  за иновациите и инвестициите, от една страна, и финансовите инструменти, от друга страна", се казва още в позицията.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст