Пощенска банка и ПОК „Доверие“ вече са стратегически партньори

Пощенска банка и ПОК „Доверие“ - Петя Димитрова

Г-жо Димитрова, каква беше вече отминаващата 2021 г. за управляваната от Вас финансова институция?

– Пощенска банка посрещна 30-та година от създаването си сред лидерите в банковия сектор. Ние заемаме 3-то място по размер на кредитния портфейл и сме 4-та по големина банка в България по активи и размер на депозитите, с пазарен дял от над 10%. Вече имаме над 200 клона в цялата страна и повече от 100 спечелени награди за нашите дигитални иновации и продукти, услуги и политика за социална отговорност и устойчивост в обществото. Българската агенция за кредитен рейтинг повиши дългосрочния рейтинг на Пощенска банка от BBB- на ВВВ, при запазен краткосрочен рейтинг A-3, и в същото време промени перспективата от „положителна” на „стабилна”.

Зад тези цифри и заслужени постижения стои най-ценният ни актив – екипът. Благодарение на него, ние се доказахме като една от най-успешните системни банки в България. Превърнахме се в институция, която през годините вгради успеха в своето корпоративно ДНК, която показва как трябва да се съчетават различни ценности в едно цяло, и която често е копирана от останалите банки.

Тези успехи нямаше да бъдат възможни и без подкрепата на нашите клиенти и акционерите от силната международна група, към която Пощенска банка принадлежи, за което бих искала да им благодаря специално.

Към какви цели и сътрудничества насочихте ресурсите и инвестициите си през годината?

– Като един от лидерите на пазара на финансови услуги, нашите усилия са насочени към непрекъснато развитие и надграждане на широката палитра от иновативни решения. Преди броени дни дадохме начало на стратегическо партньорство с най-голямото пенсионно осигурително дружество в страната – „Доверие“. Предлагането на качествени пенсионно-осигурителни продукти ни позволява да покрием разнообразните нужди и очаквания на нашите клиенти, като им дадем възможност за още по-детайлно и дългосрочно планиране, което да гарантира спокойствието и финансовата независимост, от която имат нужда в този етап на живота си.

Благодарение на партньорството, клиентите ни ще могат бързо, лесно и удобно да сключат своя първи договор за допълнително пенсионно осигуряване, както и да прехвърлят натрупаните средства в друг универсален или професионален фонд към такъв, управляван от ПОК „Доверие“. Споразумението ще предостави на всички потребители с дългосрочни планове опция за включване в доброволен пенсионен фонд, който да им осигури по-висок стандарт на живот след навлизането в пенсионна възраст. Наред с всички останали предимства, допълнителното пенсионно осигуряване дава възможност и за генериране на доходност от инвестиции при умерено ниво на риск.

В това широкоформатно сътрудничество ние ще предложим и специален продукт, предназначен за клиентите на ПОК „Доверие“, на които предстои да навлязат в пенсионна възраст. Този продукт ще им предостави възможност за изгодно ежедневно банкиране. Също така, клиентите, служителите и агентите на ПОК „Доверие“ ще могат да се възползват от иновативните финансови продукти и индивидуални решения на Пощенска банка.

Новата високотехнологичната услуга Smart POS by Postbank, която представихте, превръща смартфона в ПОС терминал. Готов ли е бизнесът за тази иновация и какви са нейните предимства?

– Потребителското изживяване е в основата на нашия стремеж за непрекъснато усъвършенстване на мащабното портфолио от продукти и услуги, които предлагаме на нашите клиенти. Ето защо постоянно разработваме и надграждаме модерните дигитални решения, които спестяват време и пари. 

Пощенска банка е първа сред банките в България, която предложи мобилно приложение за безконтактни плащания. Не е пресилено да се каже, че то бързо, лесно и удобно превръща смартфона в ПОС терминал. Това е приложение, с което всеки търговец има възможност да приема безконтактни разплащания с карти Visa и Mastercard от своите клиенти директно през мобилния си телефон, без да е необходим традиционния ПОС терминал. Иновативната услуга е с фокус върху развитието на предприемаческата екосистема и с нея банката отговаря на променените потребности на потребителите.

Приложението предлага лесно и удобно решение за безконтактни разплащания на всеки търговец и е атрактивно както за най-малките и нишови бизнеси, така и за големите корпоративни клиенти, защото това, което ги обединява, е мобилността – ключова за ефективното развитие на много от индустриите.

Какво означава това за крайния потребител?

– Smart POS by Postbank идва, за да надгради утвърдения бизнес модел и да направи безконтактните плащания много по-достижими и удобни. Това, от своя страна, ще разшири достъпа до безконтактни плащания за крайните клиенти, което освен удобно е и особено важно в условията на пандемия. Като използваме възможностите на модерните технологии в банкирането, отново отговаряме на нуждите на нашите клиенти за бързина, удобство и достъпност на услугите, които предоставяме.

Високотехнологичната услуга е първата ни иновация от този тип, с която отново адресираме глобалната тенденция потребителите все по-често да предпочитат дигитални форми за разплащане пред традиционните методи. Софтуерният ПОС на Пощенска банка добавя стойност както към бизнеса на ползващите го търговци, така и към услугата, която получават крайните клиенти. А за индустриите, които използват мобилни ПОС устройства, преминаването към софтуерен ПОС е много по-изгодно и лесно за поддръжка решение, защото осигурява по-успешно управление на бизнеса и продажбите и по-лесно планиране, посредством достъпната отчетност.

Какви са вашите наблюдения – как предпочитат да плащат българи­те, онлайн с карта или с наложен пла­теж?

– Парите в брой са все още предпочитаното средство за плащане у нас, макар в последните години делът да електронните плащания да нараства със стабилни темпове. Пандемията също ускори използването на електронни платежни инструменти. С течение на времето обаче парите в брой ще губят своето значение, а хората все повече ще оценяват удобството на електронните пари. В най-напредналите в това отношение  държави, делът на плащанията в брой вече е по-малко от 10% от всички плащания и се говори за напълно безкешови общества.

В тази посока също имаме своите много успешни проекти, защото една година след старта на нашите уникални дигитални зони за експресно банкиране, ние надградихме техните функционалности, като добавихме богата гама от нови възможности, за да предложим още повече удобства на своите клиенти. Модерните устройства вече са достъпни в 34 населени места, в които живее 75% от населението. Услугата, която е без аналог на българския пазар, предлага бързина, удобство и спестява средства на потребителите до 65% от таксите, които се плащат при опериране в банков клон.

Концепцията за развитие на високотехнологичните устройства е иновация, с която в Пощенска банка адресираме глобалната тенденция потребителите все по-често да предпочитат дигитални форми на банкови услуги. Показател за бързо нарастващата им популярност са данните, че за по-малко от година почти 40% от клиентите в най-натоварените офиси избират да банкират напълно самостоятелно.

Какъв е профилът на клиентите, които предпочитат да се възползват от предимствата на дигиталните зони?

Наблюденията ни показват, че сред потребителите, които предпочитат експресните услуги на модерните устройства, са както млади хора и студенти, които едва сега започват да ползват банкови услуги, така и граждани в пенсионна възраст, които самостоятелно управляват личните си финанси. Средната възраст на клиентите е 42.5 години, като най-младият регистриран е само на 18, а най-възрастният – на 96 години. Също така отчитаме впечатляващо разнообразие от представители на различни професии от всички сектори на българската икономика сред най-редовните клиенти на иновативните дигитални зони. Изключителната популярност на уникалната услуга се дължи както на богатата гама от възможности за самостоятелно банкиране, без аналог на българския пазар, така и на бързината и удобството, които тя осигурява. 

Днес клиентите, освен че могат да извършват най-често срещаните банкови трансакции в иновативните ни дигитални зони, имат възможност да правят вноски по карти и сметки в евро, а не само в лева. Друга функционалност, с която допълнихме иновативните устройства, е издаването на електронна бележка при извършване на банкова операция или трансакция. По този начин както ние, така и нашите клиенти, ще намалим отпечатъка, който оставяме върху околната среда и ще допринесем за опазването на природните ресурси. Клиенти на други банки също могат да използват функционалните устройства при теглене на пари в брой, както и за плащане на битови сметки. По този начин ние отново отговаряме на очакванията на своите клиенти, като предлагаме необходимите удобства в забързаното ежедневие на съвременните потребители.

Каква е ролята на бизнеса за едно проспериращо общество?

– Във времена, в които всички сме изправени пред непознати досега предизвикателства, компаниите правят все повече инвестиции в значими каузи, популяризират добрите практики в корпоративното дарителство и налагат високи стандарти за корпоративна социална отговорност.

В обществения дневен ред активно навлиза темата за социално-отговорното корпоративно управление (ESG – Environmental, Social & Governance), предприемат се конкретни действия и се оценява напредъка в тези направления.

Нашата международна група – Юробанк Груп – се гордее със забележителни постижения в областта на опазването на околната среда и спазването на целите за устойчиво развитие, затова ние сме решени да интегрираме и обогатим нейните най-добри практики. Пощенска банка затвърди позицията си на социално отговорна компания, като през 2020 г. се присъедини към институциите, подписали Принципите за отговорно банкиране (Principles for Responsible Banking) в рамките на Финансовата инициатива към Програмата за опазване на околната среда на ООН (UNEP FI). Тази значима стъпка направи Пощенска банка единствената финансова институция в България, която е избрала да се ръководи във всички аспекти на своята дейност от единната рамка за устойчиво развитие в банковия сектор, разработена посредством иновативното партньорство между водещи банкови институции в световен мащаб и Финансовата инициатива към Програмата. Принципите за отговорно банкиране определят ролята и отговорността на банковия сектор при формирането на устойчиво бъдеще и привеждането в съответствие на банковия сектор с Целите на ООН за устойчиво развитие и Парижкото споразумение за климата от 2015 г.

Като една от водещите банки на българския пазар ще продължим да провеждаме дългосрочна и устойчива социална политика във всички тези направления посредством нашите вътрешни политики и правила за вземане на инвестиционни решения, съобразени с факторите за социално отговорното инвестиране и степента на ангажираност на инвеститорите по отношение на рисковете за такъв вид инвестиране в дружества от тяхното портфолио. Дългосрочните политики за социална отговорност в банката се реализират посредством устойчиви практики, които се прилагат в различните процеси и водят до реални действия за опазване на околната среда и намаляване на въглеродния отпечатък.

Как банките ще се включат и ще бъдат част от „Зеления преход“?

– През следващите няколко години ще има значително увеличение на предлагането на структурирани продукти за зелена енергия и заеми в подкрепа на т. нар. „Зелен преход“. Ако доскоро зелените проекти бяха в периферията на рисковия апетит на търговските банки. Ситуацията, в която се намираме, и приоритетите на Европа оказаха силно влияние върху нашия светоглед. Сега търсим следващото поколение портфейлни гаранции, предназначени да допринесат за действията по климата и екологичната устойчивост.

През тази година реализирахме един от най-успешните си проекти в сферата на устойчивото развитие – иновативната дигитална платформа на Пощенска банка „Вселена от възможности“, която беше създадена, за да насърчи интересни идеи, свързани със социално предприемачество в полза на обществото. Общо 238 проекта с потенциал в ключовите области „Дигитални иновации“, „Образование“ и „Зелени проекти“ достигнаха до финалния етап на състезанието, а след решителния вот на авторитетно жури бяха избрани тримата победители – по един проект във всяка от тях. Те изцяло отговарят на мисията и ценностите на Пощенска банка, които ще следваме и през 2022 г., като не сме спирали да предлагаме иновативни дигитални решения, да развиваме различни зелени инициативи и да допринасяме за постиженията в образованието.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст