Облекчиха износа на произведения на изкуството, които не са културни ценности

министерство на културата

Министърът на културата проф. Велислав Минеков и директорът на Агенция „Митници“ Павел Тонев подписаха Споразумение за сътрудничество между Министерството на културата и Агенция „Митници“. С документа се облекчават условията за износ извън Европейския съюз на произведения на изкуството, които не са културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство. Това ще е от полза за творците, които пътуват по света със своите произведения на изкуството.

Обект на Споразумението са:

– машинно сечени монети и монетовидни предмети, които нямат значение за научните изследвания и експозиционната стойност (с изключение на особено редки и ценни екземпляри – културни ценности)

– машинно произведени предмети, които не носят подпис или знак на своите автори, или са произведени в големи количества и не притежават значима културна, научна или художествена стойност, или не са свързани с историческа личност или събитие

– произведения на изкуството, които са собственост на авторите си, или не са по-стари от 50 години

– антикварни предмети, които не са произведения на изкуството и не са по-стари от 100 години, с изключение на особено редки и ценни екземпляри – културни ценности

– остатъчен материал – субстанция, която няма функционално или художествено предназначение според ЗКН.

При деклариране на митнически режим „износ“ на произведения на изкуството, които са собственост на техните автори, вече ще бъде достатъчно да се представи декларация за авторство от автора-износител по Образец № 1 от Споразумението. При износ на произведения на изкуството, не по-стари от 50 години, или предмети по чл. 7, ал. 4, т. 3 от ЗКН, износителят ще представя декларация за произход и за способ на придобиване, съгласно Образец № 2 от Споразумението.

При износ на остатъчен материал – субстанция, която няма функционално или художествено предназначение по чл. 7, ал.4, т. 5 от ЗКН – износителят ще предоставя декларация по Образец № 3 от Споразумението.

Споразумението за сътрудничество между Министерството на културата и Агенция „Митници“, както и образците, които осъществяващите износ на описаните в него предмети ще попълват, са публикувани на официалните страници в интернет на Министерството на културата и Агенция „Митници“.

При поискване от Министерството на културата, Агенция „Митници“ ще предоставя справки за представените декларации, като по този начин се гарантира допълнително контролът върху износа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст