ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Емисиите парникови газове в ЕС през 2020 г. са намалели с 9%

Климатични промени

Емисиите парникови газовe, които са били генерирани от икономическите дейности в ЕС през 2020 година, са били 3.5 млрд. тона еквивалент на въглероден диоксид. Това е намаление с 9% спрямо 2019 г., отчита Евростат.

Най-голям дял парникови газове тогава са изхвърлили преработващата промишленост (740 млн. тона еквивалент на въглероден диоксид) и доставките на електричество, газ, пара и климатици (719 млн. тона еквивалент на въглероден диоксид) – с 21 процента. След тях са общите дейности на домакинствата (693 млн. тона еквивалент на въглероден диоксид).
Спрямо 2008 г. (първата година с референтни стойности) емисиите са спаднали с 24 на сто. В периода оттогава досега  най-голям относителен спад на емисиите парникови газове е отбелязан в доставките на електричество, газ, пара и климатици (- 41%), следват минното дело и каменоломните (- 38%) и производството (- 27%).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст