Девет нови услуги на МОСВ на Портала на електронното управление

замърсяване

От Държавната агенция "Електронно управление" обявиха, че са публикували на портала си девет нови услуги на Министерство на околната среда и водите.Те са достъпни в секция „Доставчици на услуги“ – „Министерства".

Към 19.00 часа на 11 януари обаче – вероятно заради големия интерес към тях, някои от линковете не се отваряха.

По-специално "блокиралият" линк бе на услугата Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда . Тя е изключително важна за всеки бизнесмен и предприемач, който има намерение да извърши мащабен инвестиционен проект. По-конкретно засяга проекти, свързани с изграждане на магистрали, пътища, железопътни линии, пристанища, летища, електропроводи, тръбопроводи, електроцентрали, ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, вятърни и фотоволтаични централи, пречиствателни станции, заводи за преработка на отпадъци, големи птицеферми и ферми за отглеждане на животни.

Друга услуга, която също към 19.00 часа бе недостъпна, бе Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда. Тя се ползва най-вече при подробните устройствени планове и плановете за регулация и застрояване.

От "Електронно управление" уточняват, че за да заявите отделните услуги, е необходимо да имате Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в Системата „Електронно връчване“ на ДАЕУ.

Онези услуги, които към 19.00 часа бяха достъпни, съдържат подробна информация какво представлява услугата, коя може да я заяви, какви са правните основания за нея, какви документи трябва предварително да подготвите и какви са конкретните стъпки, за да заявите услугата. Посочено е в какъв срок ще бъде изпълнена услугата и дали трябва да заплатите такса за нея. Описано е и какъв ще бъде резултатът от услугата и в каква форма ще ви бъде предоставен (като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване; на хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване или на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор).

Новите услуги са:

748 Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

931 Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

1650 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда
                          

2251 Подновяване на регистрацията по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (ЕМАS)
 

2317 Регистрация по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)
 

2421 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда
 

2467 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/2467 

2985 Предоставяне на съгласие за внос на живак или смеси на живака за употреба разрешена в страната

3018 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на план/програма трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка или становище по екологична оценка
 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст