БВП на Италия е нараснал през 2021 година с 6.2%

италия венеция коронавирус

Икономиката на Италия е пораснала през 2021 година с 6.2%, при което  потребителските разходи са се увеличили с 5.1 на сто. Това става ясно от доклад на италианската асоциация на предприемачите Confcommercio.

Отбелязва се, че възстановяването на потребителските разходи става по-бавно, отколкото се е  прогнозирало. Редица сектори както и по-рано силно страдат от пандемията: в частност, потребителските харчове в сферата на ресторантьорския и хотелиерския сектори са се понижили съответно с по 27.3% и 34.8% в сравнение с 2019 година.

В документа е посочено, че възстановяването на потребителските разходи на нивото на  допандемичните нива ще се случи в Италия не по-рано от 2023 година.

България-Италия

Може да се каже, че и търговско-икономическите връзки между България и Италия се развиваха много добре през 2021 година. Италия е един от водещите търговски партньори на България, както в Европейския съюз, така и в света.

След спада в стокообмена през 2020 г., като следствие от кризата с COVID, през първото полугодие на 2021 година се наблюдаваше възстановяване на динамиката в двустранната търговия с ръст както в износа, така и във вноса. В края на септември експортът на българските фирми е нараснал с 34.1% и възлиза на 3.66 млрд. лева, съобщават от Националния статистически институт. Вносът също расте – с 16.3%, и е на стойност 3.61 млрд. лева. Търговското салдо е положително за нашата страна и е 50.2 млн. лева.

Благоприятни условия за търговията между България и Италия създават ниските транспортни разходи и благоприятното съотношение „качество-цена“ на българските стоки, тяхното съответствие с изискванията на местния пазар както и сходните потребителски предпочитания. В подкрепа на предприемачеството и улесняване на търговско-икономическите отношения между България и Италия, съществуват следните бизнес организации: Италианска Търговска Камара в България, Българо-италианска индустриална камара и Конфиндустрия България – сдружение на италианското предприемачество в България. 

Насърчаването на развитието на контактите на фирмено равнище (В2В форуми, по-широко присъствие на фирми на изложения, организирани в двете страни) може да допринесе за увеличаване на размера на двустранния стокообмен и включването на повече стоки с по-висока степен на преработка.

До края на 2020 г. преките чуждестранни инвестиции от Италия в България възлизат на 2.72 млрд. евро, с което страната се нарежда на четвърто място по този показател в страната ни /след Холандия, Австрия и Германия/.

Към второто полугодие на 2021 г. размерът на вложенията от Италия в България са нараснали до 2 90 млрд. евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст