КФН предупреждава за дейност без лиценз или регистрация от „АРЧ Кепитъл“ ООД

КФН Комисия за финансов надзор сграда

Комисията за финансов надзор обръща внимание на инвеститорите, че „АРЧ Кепитъл“ ООД (Arch Capital LTD) не е вписано в публичния регистър на КФН като национален инвестиционен фонд, нито като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове. Това означава, че „АРЧ Кепитъл“ няма право да предлага на потенциални клиенти инвестиции в недвижими имоти, виртуални активи, включително криптовалути, NFTs, стартъпи и други видове алтернативни инвестиции.

Според налични в регулатора данни, „АРЧ Кепитъл“ извършва дейност на адреса си на управление – София, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ап. офис 24, и на адрес София, бул. „България“ № 109, Виртиго Бизнес Тауър.
КФН обръща внимание на инвеститорите да бъдат особено бдителни когато превеждат парични средства във връзка с предлагана финансови услуга.
Преди превеждане на пари, всеки инвеститор задължително трябва да провери дали лицето, което му отправя предложение за сключване на сделка, разполага с лиценз от страна на КФН или Българска народна банка (БНБ). Информация за дейностите, които подлежат на лицензиране, е налична на интернет страниците на двата регулатора; тя може да бъде получена и чрез писмено запитване или телефонно обаждане.
В случай че за предоставянето на съответната услуга е необходим лиценз или разрешение, всеки инвеститор трябва да се увери, че дружеството, с което договаря, действително разполага с такъв. Такава информация се съдържа на интернет страниците на КФН и Българска народна банка.
Като допълнителна гаранция за сигурността на вложенията, КФН препоръчва всеки инвеститор да поиска информация от банката кой е титулярят на съответната банкова сметка, която му е предоставена за превод. Много често лица, които нерегламентирано извършват финансова дейност или инвестиционни измами, предоставят на потенциалните си инвеститори за превод банкова сметка на лице, чието наименование е сходно с това на лицензиран субект.
Поради това, след получаване на информация от банката за точното наименование на титуляря на сметката, потенциалният инвеститор следва да провери дали то съвпада напълно с наименованието на лицензирания субект.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST