Разходите на работодателите нарастват през четвъртото тримесечие

пазари

По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на миналата година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.1% спрямо същия период на 2020-а.

В индустрията увеличението е с 11.8%, в услугите – с 11.4%, а в строителството е най-високо – с 14.4 на сто.
По икономически дейности най-силен е ръстът на общите разходи за труд на годишна база в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ – със 17.9%, „Култура, спорт и развлечения“ – със 17.8%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – със 17.6 на сто. Намаление на възнагражденията обаче има в „Операции с недвижими имоти“ /-2.3%/.
През четвъртото тримесечие на миналата година в сравнение със същия период на 2020-а разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 9.4 на сто.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения на годишна база варира от 19.3% за „Хуманно здравеопазване и социална работа“ до минус 3.6% за „Операции с недвижими имоти“.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст