ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Действие “изваждане” пак стъписва МВР

гражданска защита

Зачестилото обсъждане на идеята да се извади Главна дирекция "Противопожарна безопасност и защита на населението" от структурата на МВР очевидно означава, че намерението на коалиционното управление е сериозно. След като в края на януари БСП подкрепи предложението на МВР-шефа Бойко Рашков за структурни промени в министерството в тази посока и създаването на Държавна агенция "Гражданска защита на населението", тези дни темата отново бе обсъдена в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента. Поредната дискусия стартира върху позната вече територия – нова агенция, състояща се от ГДПБЗН и главна дирекция "Национална система за спешни повиквания" с единен европейски номер 112", под егидата на Министерския съвет и подчинена на министър-председателя.

Анализирайки идеята, "БАНКЕРЪ" вече предупреди, че замислените реформи в сектор "Сигурност" ще са "по-скоро скъпи, отколкото ефективни" (бр. 8 от 24 февруари 2022 г.) и че необмислени харчове като този са спорни и по-скоро опасни – заради ситуацията в Украйна, заради кризата с горивата, заради скачащата инфлация и куп други и съвсем очевидни вътрешнополитически проблеми. Не че липсват пари, напротив – за политиката в областта на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации през 2022 г. правителството е предвидило  цели 350.963 млн. лв., т.е. заделило е една пета от бюджета на МВР, който

тази година "удари" 2 милиарда лева! 

Въпросът е дали точно сега му е времето за подобни мащабни промени?

Макар на приливи и отливи, дискусията около тази идея продължава да върви. А това, както и да го наречем, си е доказателство, че намеренията за тази промяна наистина са сериозни.

Тези дни, например, вътрешната парламентарна комисия привика вътрешния министър Бойко Рашков и шефа на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов, изслуша ги и… постигна съгласие по въпроса!

Заместник-председателят на комисията Николай Радулов обяви, че една от концепциите, за която с колегите му са се разбрали е, че МВР е много голямо ведомство и ще е по-естествено и по-лесно за управление, ако "Пожарната безопасност" и "Гражданска защита" излязат от него.

"Необходима е нова модерна структура, която да е в състояние не само да защитава гражданите, но и да има модерни средства за спасяване, заяви Радулов. "Тоест да има хеликоптери, линейки, специални хеликоптери, които се ползват за медицински цели. Вероятно ще има нов закон, който ще предвиди и участието на доброволни отряди, ще предвиди и възможностите да има резервни кадри. Особено става дума за гражданска защита при усложнена ситуация", допълни Радулов.

Концепцията за необходимостта от

разтоварване на МВР от многобройните му дейности и звена

не е от вчера и е без алтернатива. И понеже синдикатите в министерството са най-чувствителни към промените, премиерът Кирил Петков ги успокои, че преди да пристъпи към реформа, ще изчака функционалния анализ на ведомството. Изследването, както вече е известно, ще е дело на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и неговия екип от външни експерти.

Въпреки бодро заявеният консенсус в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обаче такъв анализ още няма. Кога ще стане – един господ знае, защото главата на вицепремиера Василев направо пуши и едва ли частичната реконструкция на МВР му е първата грижа.

Няма съмнение, че Финансист № 1 ще гледа да цепи стотинката на две, но има неща, които не опират само до пари. В мегаминистерството на Бойко Рашков, например, едно такова "нещо" е т. нар. Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПОБ), която би трябвало да върви в пакет с "Пожарната безопасност" и "Гражданска защита". Изваждането й от МВР обаче със сигурност ще се сблъска с много и все сложни проблеми.

Комуникационно-информационна национална система, която понастоящем се обгрижва от Дирекция "Комуникационни и информационни системи", се състои от две подсистеми за ранно предупреждение и оповестяване: едната –  на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система, а другата – на населението.

Първата част от националната система има 29 контролни възела на територията на цялата страна, които осигуряват

възможност за оповестяване по телефон на 28 000 длъжностни лица.

Дейността й е доста сложна – ранно предупреждение за предстоящо събитие и предаване на информация за организиране на мерки за превенция, събиране на различни по характера си щабове, осигуряване на конферентни връзки, регистриране на резултати.

Втората съставна част има също нелеки задачи – предупреждаване на големи групи хора, излъчване на указания, осигуряване на своевременно реагиране…

За тази цел територията на страната е покрита от Автоматизирана система за оповестяване, използваща сирени тип С-40 и "Сигнал 2" с централизирано и местно задействане. Системата се управлява от Национален контролен възел в София, Алтернативен контролен възел в Бургас, областни и регионални възли.

В системата очевидно има натрупани проблеми, защото в последните си дни през 2021 г. кабинетът "Борисов-3" беше подготвил проект за постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия.

Тогавашният МВР-шеф Христо Терзийски мотивира проекта с това, че в съществуващата наредба и действащата национална система не са описани обстоятелствата, които налагат да се извърши ранно предупреждение и оповестяване, както и действията, които да предприемат оповестените лица. На всичкото отгоре

липсвало и основание за утвърждаване на методически указания

за задълженията и отговорностите на служителите от МВР при работа с тази национална система.

Парламентарната криза и събитията в обществено-политическия живот впоследствие изтикаха нерешените проблеми в наредбата и системата на заден план. Застъпвайки на дежурство, новата коалиционна власт установи, че самата система има нужда от ремонт.

В края на февруари правителството на Кирил Петков отпусна близо 4 млн. лв. за ремонт на системата за ранно предупреждение и оповестяване и за закупуване на таблетки калиев йодит. С решението бяха одобрени и средства за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, и за закупуване на модули и части за ремонт на Националната система.

Парите са дадени, ремонтът все още предстои, а на хоризонта се задава поредната реформа. Дано в еуфорията около постигнатия консенсус за бъдещето на пожарната и гражданската защита извън МВР управляващите не забравят старата народна мъдрост "Три пъти мери, един път режи!"

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст