ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Кой търси инвестиция във фонд „убежище от инфлацията“

Пари

Управляващото дружество „Компас Инвест“ промени  инвестиционната структура на една от колективните си инвестиционни схеми – договорният фонд „Компас Фъндс Селект-21“, съобщиха от компанията. Това е в отговор на нуждата на българите от балансиран инвестиционен фонд, който да защитава средствата им от негативни икономически явления и инфлация. В исторически план, симулирано* за десет години назад, новото разпределение на инвестициите носи малко над 10% доходност годишно при умерен риск. Този фонд може да бъде припознат от балансираните инвеститори, които искат да пренасочат средствата си от депозити в банките в по-доходоносни инструменти.

„Промяната на инвестиционният фокус е в отговор на нуждата от финансов инструмент, който да се противопоставя на темпа на инфлацията, от една страна; и от друга страна – да предлага умерено ниво на риск, за да бъде алтернатива за средствата от прекратените неизгодни за хората депозити в банките“, коментира изпълнителният директор на дружеството Ивайло Ангарски. Инвестиционната стратегия на фонда предлага балансирана експозиция към акции и облигации чрез борсово търгувани фондове и други колективни инвестиционни схеми.

„Компас Фъндс Селект-21“ инвестира в най-големите и ликвидни борсово търгувани фондове (ETFs), които следват движенията на водещите индекси в САЩ и Европа на пазара на акции и облигации. Фондът създава широко диверсифициран портфейл не само от гледна точка на класове активи, но и откъм географска експозиция и индустрии при по-ниски разходи. Той дава  експозиция към над 600 водещи световни компании от всички сектори на глобалната икономика, както и към над 2000 позиции в облигации с предимно инвестиционен кредитен рейтинг.

За всяка една инвестиции е важно какви са разходите по нея. При „Компас Фъндс Селект-21“ разходите за покупка са в размер на до 1%, които са включени в обявяваните цени за покупка на дялове, няма такси за инвеститора при обратно изкупуване, а печалбата от фонда не се облага с данъци. Управляващото дружество не  поставя изискване за минимална сума за инвестиция.

„Компас Инвест“ притежава пълен лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като управляващо дружество от 2007 година. В портфейла му има активи за над 140 млн. лева, инвестирани в седем договорни фонда с различни инвестиционни стратегии и толерантност към риска, както и в диверсифицирани индивидуални клиентски портфейли от ценни книжа на международните капиталови пазари.

*Симулираните резултати са на база данни от Refinitiv Eikon.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст