Във Варна обсъдиха екорисковете за Черноморската ни екватория

морска мина

По инициатива на вицепремиера по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов в Областна администрация – Варна той се срещнал с представители на Българските военноморски сили (ВМС), Гранична полиция – Варна, Институт по океанология към БАН, Национален институт по метеорология и хидрология – филиал Варна (НИМХ), Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА), Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ-Варна), Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионална лаборатория – Варна (РЛ-Варна) към Изпълнителната агенция по околна среда.

По време на срещата били обсъдени рисковете за българската Черноморска акватория, както и възможностите за превенция, мониторинг на състоянието, обмен на данни, координация на действията и управление на заплахите, свързани с чистотата и безопасността на Черно море в контекста на агресивните военни действия на Русия на територията на Украйна.

Министър Сандов се запознал с разработените планове и дал предложения по схемите за действие в случай на възникване на аварийни ситуации от различно естество в Черноморската акватория. Акцент бил поставен върху необходимостта от по-добра организация и навременна комуникация между отделните институции, всяка в рамките на своите компетенции. 

Министър Сандов обявил, че започва индивидуални срещи с всички български институции и организации, свързани с опазването на чистотата и безопасността в Черно море, с цел предотвратяване на криза, свързана с трансгранично замърсяване. 

На срещата участниците взели решение да започнат ежеседмични изследвания на компонентите в морската среда, като необходимите за тях плавателни съдове ще бъдат предоставени от Гранична полиция – Варна. Министър Сандов обявил и че предвижда срещи с областните управители на Варна, Добрич и Бургас, на които ще обсъди актуализирането и разработването на нови аварийни процедури с цел оптимизиране на времето за реакция и взаимодействието между институциите.

От БДЧР планират провеждане на допълнителен проучвателен мониторинг на морските води съвместно с експерти от Румъния. Чрез МОСВ е установен контакт с румънската страна и е предвидена работна среща в началото на следващия месец за обсъждане местоположението на пунктовете за измерване, както и на веществата, които ще подлежат на контрол. На 5 април в България бе и румънският министър на околната среда, с който също бяха обсъдени аспектите на по-задълбочено сътрудничество, включително и по отношение на обмен на данни между двете страни.

От ВМС са докладвали за 10 инцидента с цивилни кораби на територията на Черно море от началото на военните действия. За щастие при нито един от тях не е констатиран разлив на вещества или друго замърсяване на морската среда. Инвазията на руската армия в Украйна поставя в риск промишлена инфраструктура, химически складове и военни съоръжения на територията на Украйна. Евентуални аварии и разрушения на нейна територия биха изложили и България на риск, тъй като замърсяването може да достигне до българската акватория по река Днепър, през украинското крайбрежие и по естествените морски течения, идващи към страната ни от североизток.

Другата опасност е от ядрения комплекс в Украйна – атомната електроцентрала „Запорожие“, около която се провеждат военни действия, обяснил министър Сандов. В станциите на НИМХ в области Варна и Добрич са разположени три от пунктовете – част от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон. Станциите работят в непрекъснат режим и изпращат данни в централната станция в ИАОС. От НИМХ провеждат ежедневен мониторинг и на бета-активността. За последните няколко месеца са регистрирани единични случаи на минимално завишаване на нивата, което не представлява опасност за човешкото здраве и е с естествен произход, уточняват от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST